يوسفزی

د حضرت حزقى‌ايل نبى کِتاب

لوی پېغمبر

YZ icon - Major Prophets
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • د خُدائ پاک د طرف نه د حزقى‌ايل دپاره وړومبۍ رويا

 • حزقى‌ايل ته د پېغمبرۍ دعوت

 • حزقى‌ايل ته د پېغمبرۍ دعوت

  د بنى اِسرائيلو دپاره د مالِک خُدائ حزقى‌ايل محافظ مقررول

  د حزقى‌ايل خاموشه کېدل

   

 • د حزقى‌ايل د يروشلم د محاصرې نقشه جوړول

 • د يروشلم خلاف تُوره

 • په بنى اِسرائيلو کښې د بُت پرستۍ خلاف عدالت

 • د بنى اِسرائيلو خاتمه

  د بنى اِسرائيلو د ګناه سزا

 • د خُدائ په کور کښې حرامکارى کول

 • د بُت پرستانو قتلول

 • د مالِک خُدائ جلال د يروشلم نه تلل

 • د بنى اِسرائيلو د مشرانو سزا

  د جلاوطنو بنى اِسرائيلو سره د مالِک خُدائ وعده

  د مالِک خُدائ د جلال د يروشلم نه تلل

   

 • د جلاوطنۍ نښې

  يو بله نښه، د حزقى‌ايل نبى يرېدل

  د مالِک خُدائ خبره به زر پوره شى

 • د دروغژنو نبيانو مذمت

  د دروغژنو پېغمبرانو ملامتول

 • د بُت پرستانو مذمت

  د خُدائ عدالت رښتينے دے

 • يروشلم بې‌کاره د انګور بوټے دے

 • د يروشلم بې‌وفائى

  د يروشلم د کنجرتوب ژوند

  يروشلم لکه د سدوم او سامريه په شان دے

  د سدوم او سامريه بيا ودانول

  ابدى لوظ

 • د باز او د انګورو د بوټى مثال

  د دې مثال وضاحت

  د خُدائ پاک د اُميد وعده

 • هر څوک د خپلې ګناه ذمه وار دے

 • د اِسرائيل د شهزادګانو په حقله مرثيه

 • سرکشه بنى اِسرائيل

  د مالِک خُدائ سزا او معافى

  د جنوب خلاف پېشګوئې

 • د مالِک خُدائ د عدالت تُوره

  د بابل بادشاه تُوره

  د خُدائ پاک تيره شوې تُوره

 • د يروشلم ګناهونه

  د مالِک خُدائ د صفا کولو بټۍ

  د بنى اِسرائيلو د مشرانو ګناهونه

 • دوه زناکارې خوېندې

  د اوحوليبه سره د مالِک خُدائ عدالت

  په دواړو خوېندو د مالِک خُدائ عدالت

 • د پخلى دېګ

  د حضرت حزقى‌ايل د ښځې مرګ

 • د عمون خِلاف پېشګوئې

  د موآبيانو او د سعير په حقله پېشګوئې

  د ادوم خِلاف پېشګوئې

  د فلستى خِلاف پېشګوئې

 • د صور خِلاف پېشګوئې

 • د صور د غم مرثيه

 • د صور د بادشاه خِلاف پېشګوئې

  د صور د بادشاه د غم مرثيه

  د صيدا خِلاف پېشګوئې

  بنى اِسرائيلو ته به برکت مِلاو شى

 • د مِصر خِلاف پېشګوئې

  د نبوکدنضر بادشاه مِصر فتح کول

 • د مِصر دپاره د غم مرثيه

  د مِصر د فِرعون زور ختمېدل

 • په لبنان کښې د دِيار ونه

 • د فِرعون دپاره د غم مرثيه

  عالمِ ارواح

 • د حزقى‌ايل د بنى اِسرائيلو محافظ مقررېدل

  د محافظ پېغام

  د يروشلم د تباه کېدو خبر

  د خلقو ګناهونه

  د حزقى‌ايل د پېغام نتيجه

   

 • د بنى اِسرائيلو شپونکى

  ښۀ شپون

 • د ادوم خلاف پېشګوئې

 • د بنى اِسرائيلو د بيا آبادېدلو په حقله پېشګوئې

  د بنى اِسرائيلو نوے ژوند

 • د اوچو هډُوکو دره

  د يهوداه او د اِسرائيل يو ځائ کېدل

 • د جوج په خلاف پېشګوئې کول

  جوج له د خُدائ پاک سزا

 • د جوج شکست

  د جوج ښخېدل

  د بنى اِسرائيلو وطن ته واپس راوستل

 • د مالِک خُدائ د نوى کور رويا

  د حزقى‌ايل يروشلم ته بوتلل

  د مشرق طرف ته دروازه

  د مالِک خُدائ د کور بهرنے دربار

  شمال خوا ته دروازه

  جنوبى دروازه

  دننه دربار ته داخلى دروازه

  د داخلى دربار شرقى دروازه

  د دربار دننه د شمال خوا ته دروازه

  د قربانو دپاره کوټې

  دننه دربار او د مالِک خُدائ کور

 • د مالِک خُدائ د کور سره لګېدلې کوټې

  د مغرب طرف ته يو کور

  د مالِک خُدائ د کور ناپ کېدل

  د مالِک خُدائ د کور دننه حِصه

  د لرګى قربان‌ګاه

  دروازې

 • د اِمامانو دپاره کوټې

  د مالِک خُدائ کور ناپ کول

 • د مالِک خُدائ جلال خپل مقدس کور ته راواپس کېدل

  قربان‌ګاه

  د قربان‌ګاه وقف کول

 • شهزادګان، ليويان او اِمامان

  د مالِک خُدائ د کور د اِنتظام اصُول

  ليويان د اِمامت نه شړل

  اِمامان

 • د زمکې تقسيمول

  د شهزاده دپاره زمکه

  د شهزاده دپاره احکامات

  نذرانې او مقدسې ورځې

  اخترونه

 • د هرې ورځې نذرانه

  شهزاده او د هغۀ زمکه

  د مالِک خُدائ د کور باورچى خانې

 • د مالِک خُدائ د کور نه درياب بهېدل

  د مُلک سرحدونه

 • د زمکې تقسيمول

  د نورو قبيلو زمکه

  د ښار دروازې