ختیځ افغانستان
EA Icon - Wisdom & Poetry
پوهه او شاعري

يو سل او څلور دېرشم زبور

خدای ته د ثنا او صفت کولو دپاره بلنه

(په اورشلیم کې د خدای کور ته د تګ سندره)

۱ای د څښتن ټول خادمانو

ای هغو خلکو چې خدمت کوئ

د شپې د هغه په کور کې

د څښتن ثنا او صفت وکړئ

۲لاسونه پورته کړئ سپېڅلي ځای ته د دعا دپاره

او د څښتن ثنا او صفت وکړئ

۳هغه څښتن چې یې جوړ کړي دي اسمان او ځمکه

له صهیونه دې برکت درکړي درته