ختیځ افغانستان
EA Icon - Torah
د تورات شريف پينځم کِتاب

تثنیه - شپاړسم فصل

د فسحې اختر

(هجرت ۱۲: ۱ - ۲۰)

۱د ابیب په میاشت کې خپل څښتن خدای ته د فسحې د اختر په لمانځلو سره د هغه احترام وکړئ، ځکه چې په همدې میاشت کې څښتن د شپې له خوا تاسو د مصر څخه راوویستلئ. ۲د فسحې د اختر قربانۍ باید یو غویی، پسه یا وزه وي او تاسو باید دا په هغه ځای کې خپل څښتن خدای ته وړاندې کړئ چې هغه یې د خپل عبادت دپاره انتخابوي. ۳کله چې تاسو د قربانۍ غوښه خورئ، داسې ډوډۍ ورسره مه خورئ چې خمیره ولري. اووه ورځې باید تاسو د هغه وخت په شان فطیره ډوډۍ وخورئ کله چې تاسو په بیړه د مصر څخه وتلئ. دا ډوډۍ وخورئ، دا به د ځورېدلو د ډوډۍ په نوم یاده شي، نو ترڅو پورې چې تاسو ژوندي یئ، هغه ورځ به مو په یاد وي چې تاسو د مصر یعنې د ځورېدلو د ځای څخه راووتلئ. ۴ستاسو په ټوله خاوره کې باید هیڅوک اووه ورځې خمیره ونلري او د هغه حیوان غوښه چې د اولې ورځې په ماښام حلال شوی وي باید په هماغه شپه وخوړل شي.

۵تاسو باید د فسحې د اختر قرباني په هیڅ ښار کې چې خپل څښتن خدای یې درکوي وړاندې نه کړئ. ۶دا قرباني باید یوازې په هغه ځای کې وړاندې شي چې څښتن یې د خپل عبادت دپاره انتخابوي. د قربانۍ حیوان د لمرپرېواته په وخت کې حلال کړئ، ځکه چې تاسو له مصر څخه د لمرپرېواته په وخت کې راووتلئ. ۷بیا د هغه غوښه پخه کړئ او د عبادت په ځای کې یې وخورئ او سهار خپلو خېمو ته ستانه شئ. ۸په راتلونکو شپږو ورځو کې باید فطیره ډوډۍ وخورئ او په اوومه ورځ د خپل څښتن خدای د عبادت دپاره راغونډ شئ او په هغه ورځ هیڅ کار مه کوئ.

د لو کولو اختر

(هجرت ۳۴: ۲۲ او لاویان ۲۳: ۱۵ - ۲۱)

۹د هغه وخت څخه چې تاسو د غلو دانو رېبل پیل کړئ اووه هفتې وشمېرئ ۱۰‏-۱۱او بیا هغه ځای ته لاړ شئ چې څښتن یې د خپل عبادت دپاره انتخابوي او د خپل څښتن خدای د احترام دپاره د لو کولو اختر ولمانځئ او د هغه په حضور کې خوشالي وکړئ. هغه ته د خپل وس په مطابق یوه رضاکارانه نذرانه راوړئ یعنې څومره چې څښتن تاسو ته درکړي وي د هماغې په مطابق یې راوړئ. خپل اولادونه او خپل نوکران د ځان سره بوځئ. لاویانو، بېګانه خلکو، یتیمانو او کونډو ته هم بلنه ورکړئ چې ستاسو سره ګډون وکړي. ۱۲تاسو به په غور سره د دغو امرونو اطاعت کوئ. دا خبره مه هېروئ چې تاسو په مصر کې غلامان وئ.

د جونګړو اختر

(لاویان ۲۳: ۳۳ - ۴۳)

۱۳کله چې تاسو خپلې غلې دانې غوبل کړلې او خپل انګور مو وټکول، اووه ورځې د جونګړو اختر ولمانځئ. ۱۴د خپلو اولادونو او نوکرانو او د هغو لاویانو، بېګانه خلکو، یتیمانو او کونډو سره چې ستاسو په ښارونو کې اوسیږي په دې اختر کې خوشالي وکړئ. ۱۵په هغه ځای کې چې څښتن یې د خپل عبادت دپاره انتخابوي اووه ورځې د دې اختر په لمانځلو سره د خپل څښتن خدای احترام وکړئ. تاسو به ډېر خوشاله شئ ځکه چې څښتن به ستاسو په ټولو حاصلاتو او په هر کار کې برکت واچوي.

۱۶په هر کال کې درې اخترونه دي چې باید ټول نارینه اسراییلیان په کې هغه ځای ته لاړ شي چې څښتن یې د خپل عبادت دپاره انتخابوي. هغه اخترونه دا دي: د فسحې اختر، د لو کولو اختر او د جونګړو اختر. هیڅوک دې څښتن ته تش لاس نه ورځي. ۱۷څومره چې هغه حاصلات چې څښتن درکړي دي ډېر وي، هغومره باید ستاسو سوغات غټ وي.

قاضیان

۱۸د خپلې هرې قبیلې دپاره په هر ښار کې چې ستاسو څښتن خدای یې تاسو ته درکوي، قاضیان او نور ماموران مقرر کړئ. هغوی دې په خلکو باندې د انصاف له مخې قضاوت کوي. ۱۹هغوی دې په خپلو قضاوتونو کې بې انصافي یا طرفداري نه کوي او رشوت دې نه اخلي ځکه چې رشوت حتیٰ د پوهو او صادقانو خلکو سترګې هم ړندوي او د دې سبب ګرځي چې هغوی غلطې فیصلې واوروي. ۲۰همېشه عادل او باانصافه اوسئ، ترڅو تاسو هغه خاوره ونیسئ چې خپل څښتن خدای یې درکوي او هلته خپل ژوند ته دوام ورکړئ.

هغه عبادت چې منع دی

۲۱کله چې تاسو خپل څښتن خدای ته د قربانۍ ځای جوړوئ، د هغه په څنګ کې د لرګیو د اشیره بت مه ودروئ. ۲۲همدارنګه د بت پرستۍ دپاره تیږې مه ودروئ، ځکه چې څښتن د دغو شیانو څخه کرکه کوي.