ختیځ افغانستان
EA Icon - Torah
د تورات شريف پينځم کِتاب

تثنیه - پنځلسم فصل

د قرضونو د بخښلو کال

(لاویان ۲۵: ۱ - ۷)

۱د هر اووم کال په پای کې باید تاسو د خپلو قرضدارانو قرضونه وروبخښئ. ۲دا کار به په دې ډول کیږي: ستاسو څخه هرڅوک چې کوم بل اسراییلي ته یې پیسې په قرض ورکړې وي باید د هغه قرض وروبخښي. هغه دې د هغه اسراییلي څخه دا پیسې بېرته ونه غواړي، ځکه چې څښتن په خپله دا قرض بخښل شوی اعلان کړی دی. ۳تاسو کولی شئ چې د یو بېګانه څخه خپل قرض واخلئ، مګر باید د خپلو خلکو څخه قرض بېرته ونه غواړئ.

۴‏-۶په اسراییلو کې به هیڅوک غریب نه وي، په دې شرط چې تاسو د خپل څښتن خدای اطاعت وکړئ او په غور سره د هغه په ټولو حکمونو باندې چې زه یې نن درکوم عمل وکړئ. ستاسو څښتن خدای تاسو ته دا خاوره درکوي او هغه دا وعده کړې ده چې تاسو ته به په ټولو کارونو کې بری درکوي. تاسو به ډېرو قومونو ته پیسې په قرض ورکوئ، مګر د هیچا څخه به قرض اخیستلو ته اړ نه شئ. تاسو به په ډېرو قومونو باندې حکومت وکړئ، مګر هیڅ قوم به په تاسو باندې حکومت ونه کړي.

۷که چېرې ستاسو د خاورې په کوم ښار کې چې ستاسو څښتن خدای یې درکوي کوم بل اسراییلی وي چې محتاج وي، نو زړه مه سختوئ او د هغه سره د مرستې کولو څخه انکار مه کوئ، ۸بلکه سخي اوسئ او څومره پیسو ته چې اړتیا ولري په قرض یې ورکړئ. ۹پام کوئ چې د خپل ځان سره داسې ونه وایئ چې اووم کال به ژر راورسیږي بیا به زه ونشم کولی چې خپلې پیسې بېرته واخلم. که تاسو داسې فکر وکړئ نو دا به ډېره بده وي چې د هغه غریب سره د کومک کولو څخه انکار وکړئ. که چېرې د هغه سره کومک ونه کړئ هغه به ستاسو په ضد څښتن ته فریاد وکړي او تاسو به ګناهکار وګڼل شئ. ۱۰هغه ته په وړیا توګه او د پېرزوینې له مخې ورکړئ نو څښتن به تاسو ته په هر کار کې برکت درکړي. ۱۱همېشه به ځینې غریب او محتاج اسراییلیان موجود وي، نو زه تاسو ته امر کوم چې د هغوی سره د سخاوت څخه کار واخلئ.

د غلامانو ازادول

(هجرت ۲۱: ۱ - ۱۱)

۱۲که چېرې کوم نارینه یا ښځینه عبرانی خپل ځان په تاسو باندې د غلام په توګه خرڅ کړي او شپږ کاله ستاسو خدمت وکړي، نو په اووم کال باید هغه پرېږدئ چې ازاد شي او لاړ شي. ۱۳د ازادېدلو په وخت کې هغه تش لاس مه لېږئ. ۱۴څومره چې څښتن د برکت په توګه درکړي دي د هغو څخه د سخاوت له مخې ورکړئ یعنې پسونه، وزې، غلې دانې او شراب. ۱۵په یاد لرئ چې تاسو په مصر کې غلامان وئ او خپل څښتن خدای ازاد کړئ، نو په دې خاطر زه نن تاسو ته دا امر درکوم.

۱۶مګر کېدای شي چې ستاسو غلام ونه غواړي چې لاړ شي. کېدای شي چې هغه تاسو او ستاسو د کورنۍ سره مینه ولري او ورته بهتره وي چې ستاسو سره پاتې شي. ۱۷بیا هغه د خپل کور دروازې ته بوځئ او هلته د هغه غوږ په رینه باندې سوری کړئ، بیا به هغه ټول عمر ستاسو غلام وي. د ښځینه غلامانو سره هم همداسې کوئ. ۱۸کله چې تاسو یو غلام ازادوئ نو خفه کېږئ مه. آخر هغه د مزدور په نیمه بیه شپږ کاله ستاسو خدمت کړی دی. که چېرې داسې وکړئ نو تاسو ته به خپل څښتن خدای په هر کار کې برکت درکړي.

اولني زېږېدل شوي حیوانات

۱۹د خپل څښتن خدای دپاره د خپلو پادو او رمو څخه ټول اولني زېږېدل شوي نران بېل کړئ. د اولنیو زېږېدل شویو غوایانو څخه کار مه اخلئ او اولني زېږېدل شوي پسونه مه سکولئ. ۲۰هر کال باید تاسو او ستاسو کورنۍ د هغو غوښه د څښتن په حضور کې یعنې په هغه ځای کې وخورئ چې هغه یې د خپل عبادت دپاره انتخابوي. ۲۱مګر که چېرې په حیواناتو کې کوم عیب وي، هغه معیوب یا ړوند وي یا کوم بل غټ عیب ولري، تاسو باید هغه خپل څښتن خدای ته قرباني نه کړئ. ۲۲تاسو کولی شئ چې د داسې حیواناتو غوښه په خپل کور کې وخورئ. تاسو ټول که په مذهبي لحاظ پاک یئ یا ناپاک کولی شئ چې د هغو حیواناتو غوښه داسې وخورئ لکه څنګه چې د هوسۍ یا غرڅه غوښه خورئ. ۲۳خو تاسو باید هیڅکله د حیوان وینه ونه خورئ، بلکه هغه د اوبو په شان په ځمکه باندې توی کړئ.