د ختيځ افغانستان

غلاتیان

دَ پولوس خط

EA Icon - Pauls Epistles
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • غلاتیه په اوسنۍ ترکیې کې یوه برخه وه. پولوس رسول دا لیک د دې سیمې مسیحیانو ته چې په هغه وخت کې د روم د امپراتورۍ د ولایتونو څخه ؤ، شاوخوا ۴۸ یا ۴۹ میلادي کلونو کې لیکلې دی. د غلاتیې مسیحیانو فکر کاوه چې انسان د مذهبي قوانینو او مراسمو په سرته رسولو سره د ګناه د سزا څخه خلاصون مومي او په سمه لار به روان شي. پولوس رسول د هغوی پام خپلې دې غلطۍ ته را اړوي او هغوی ته دا ورښایي چې د ګناه څخه خلاصون په انساني کوښښ سره تر لاسه کېدلی نه شي، بلکې خلاصون یو نعمت دی چې د خدای له خوا په وړیا توګه د مسیح په صلیب باندې انسان ته ورکړل شوی دی.[...]
 • سلامونه
  یوازې یو زېری دی بل نشته
  د پولوس زېری د مسیح له خوا دی
 • رسولانو پولوس د رسول په توګه قبول کړ
  پولوس د پطروس سره مخالفت کوي
  یهودیان او غیریهودیان د ایمان په وسیله خلاصون مومي
 • ایمان راوړل یا په شریعت باندې عمل کول؟
  شریعت او د خدای وعده
  د شریعت مقصد
 • د غلاتیانو دپاره د پولوس اندېښنه
  د ساره او هاجرې مثال
 • د مسیح په ازادۍ کې ټینګ پاتې شئ
  نفساني غوښتنې او د روح القدس ثمره
 • د یو بل بار اوچتوئ
  وروستنۍ خبرې