ختیځ افغانستان
EA Icon - Torah
د تورات شريف درېم کِتاب

لاویان - اووه ویشتم فصل

څښتن ته د سوغاتونو په هکله قوانین

۱څښتن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: ۲<د اسراییلیانو سره خبرې وکړه او ورته ووایه چې که چېرې څوک یو بل نفر د خاص نذر په توګه څښتن ته وقف کړي، نو هغه نفر به د لاندینیو پیسو په ورکولو سره ازاد شي: ۳‏-۷د مقدس ځای د مثقال په مطابق:

  • – بالغ نارینه چې عمر یې د شلو کالو څخه تر شپېتو کالو پورې وي: ۵۰ مثقاله سپین زر.
  • – بالغه ښځه: ۳۰ مثقاله سپین زر.
  • – ځوان نارینه چې عمر یې د پنځو څخه تر شلو کالو پورې وي: ۲۰ مثقاله سپین زر.
  • – ځوانه ښځینه: ۱۰ مثقاله سپین زر.
  • – ماشوم چې عمر یې د یوې میاشتې څخه تر پنځو کالو پورې وي: ۵ مثقاله سپین زر.
  • – ماشومه: ۳ مثقاله سپین زر.
  • – هغه نارینه چې عمر یې د شپېتو کالو څخه زیات وي: ۱۵ مثقاله سپین زر.
  • – هغه ښځه چې عمر یې د شپېتو کالو څخه زیات وي: ۱۰ مثقاله سپین زر.

۸که چېرې یو نفر چې نذر ورکوي ډېر غریب وي او نه شي کولی چې دا ټاکل شوې اندازه ادا کړي، هغه دې دا نفر کاهن ته وړاندې کړي او کاهن به نذر ورکوونکي ته د هغه د توان سره سمه بیه وټاکي.

۹که چېرې د هغه نذر یو داسې حیوان وي چې څښتن ته د نذرانې په توګه د منلو وړ وي، نو داسې سوغات چې څښتن ته ورکول کیږي هغه مقدس دی. ۱۰که هغه حیوان ښه وي یا خراب، هغه نه شي کولی چې د بل حیوان سره یې بدل کړي. که چېرې داسې وکړي نو دواړه حیوانات د څښتن کیږي. ۱۱که چېرې د هغه نذر یو ناپاک حیوان وي، دا چې هغه څښتن ته د نذرانې په توګه د منلو وړ نه دی نو هغه حیوان باید کاهن ته راوستل شي. ۱۲کاهن دې د هغه د ښه والي یا بدوالي له مخې بیه وټاکي او دا به اخرنۍ بیه وي. ۱۳که چېرې خاوند یې وغواړي چې هغه حیوان بېرته واخلي، باید د هغې د بیې څخه شل فیصده زیات ورکړي.

۱۴که چېرې یو نفر خپل کور څښتن ته وقف کوي، کاهن به ورته د هغه د ښه والي یا بدوالي له مخې بیه وټاکي او هغه به اخرنۍ بیه وي. ۱۵که چېرې هغه نفر چې خپل کور یې وقف کړی دی وغواړي چې هغه بېرته واخلي، باید شل فیصده اضافه بیه ادا کړي او کور به بیا د هغه شي.

۱۶که چېرې یو نفر څښتن ته د خپلې کورنۍ د ځمکې کومه برخه وقف کوي، د هغې بیه دې د هغه تخم د اندازې له مخې وټاکل شي چې په هغه ځمکه کې کرل کیږي، یعنې د دوه سوه کیلوګرامو اوربشو تخم دپاره پنځوس مثقاله سپین زر. ۱۷که چېرې هغه دا ځمکه د بېرته ورکولو د کال څخه وروسته سمدلاسه وقف کړي نو ټوله بیه دې ادا کړي. ۱۸مګر که چېرې هغه نفر خپله ځمکه له دې څخه وروسته وقف کړي، کاهن به د هغې بیه د هغو کلونو د شمېر له مخې حساب کړي چې د بېرته ورکولو تر راتلونکي کال پورې پاتې وي او کمه بیه به وټاکي. ۱۹که چېرې هغه نفر چې ځمکه یې وقف کړې ده وغواړي چې هغه بېرته واخلي، باید د اضافه شلو فیصدو سره بیه ادا کړي او ځمکه به بېرته د هغه شي. ۲۰که چېرې هغه ځمکه په بل چا باندې خرڅوي، نو هغه دې اول بېرته په بیه واخلي، له دې پرته د بېرته اخیستلو حق د تل دپاره له لاسه ورکوي. ۲۱د بېرته ورکولو په راتلونکي کال کې به دا ځمکه مقدسه شي او د څښتن دایمي ملکیت کیږي. هغه به د کاهنانو شي.

۲۲که چېرې یو نفر څښتن ته داسې یو پټی وقف کړي چې اخیستی یې وي او د هغه د کورنۍ د ځمکې برخه نه وي، ۲۳کاهن به د هغه بیه د هغو کلونو د شمېر له مخې حساب کړي چې د بېرته ورکولو تر راتلونکي کال پورې پاتې وي او هغه نفر باید په هماغه ورځ بیه ادا کړي. پیسې د څښتن کیږي. ۲۴دا پټی به د بېرته ورکولو په کال کې د هغه اصلي خاوند یا د هغه اولادې ته بېرته ورکړای شي.

۲۵ټولې بیې باید د مقدس ځای د اندازې له مخې وټاکل شي.

۲۶اولنی زېږېدلی حیوان له پخوا څخه د څښتن دی، نو هیڅوک نه شي کولی چې هغه څښتن ته وقف کړي. که هغه یو خوسی وي، یو وری یا سېرلی وي، که هغه نر وي یا ښځه، هغه د څښتن دی. ۲۷که چېرې هغه یو ناپاک حیوان وي، کېدای شي چې په اصلي بیه د اضافه شلو فیصدو سره بېرته واخیستل شي. که چېرې هغه بېرته وانه خیستل شي، کېدای شي چې په بل چا باندې په اصلي بیه خرڅ شي.

۲۸هیڅوک نه شي کولی چې داسې څه خرڅ کړي یا یې بېرته واخلي چې پرته له کوم شرط څخه یې څښتن ته وقف کړی وي، که هغه یو انسان وي، یو حیوان، یا د کورنۍ ځمکه وي. هغه په دایمي توګه د څښتن دي. ۲۹حتیٰ که یو انسان بې له کوم شرط څخه وقف کړای شوی وي هغه بېرته په بیه نه شي اخیستل کېدای، هغه باید ووژل شي.

۳۰د ځمکې د ټولو حاصلاتو لسمه برخه که هغه غلې دانې وي یا مېوه، هغه د څښتن ده. ۳۱که چېرې یو نفر وغواړي چې له هغې څخه لږ بېرته واخلي، هغه باید د اضافه شلو فیصدو سره اصلي بیه ادا کړي. ۳۲کله چې څوک خپلې پادې او رمې شمېري د هغو څخه هر لسم حیوان د څښتن دی. ۳۳هغه نفر نه شي کولی چې خپل حیوانات داسې ترتیب کړي چې خراب حیوانات ورڅخه انتخاب کړي او نه شي کولی چې هغه بدل کړي. که چېرې هغه یو حیوان د بل سره بدل کړي، بیا دواړه حیوانات د څښتن کیږي او بېرته په بیه نه شي اخیستل کېدای.>

۳۴دا هغه امرونه دي چې څښتن حضرت موسیٰ ته د سینا په غره باندې د اسراییلیانو دپاره ورکړل.