ختیځ افغانستان
EA Icon - Historical Books
تاریخي

عزرا - اتم فصل

عزرا او د راستنو شوو مشرانو لست

۱دا د هغو طایفو د مشرانو لست دی چې په بابل کې جلاوطني وو او د ارتخششتا د امپراتورۍ په وخت کې زما سره اورشلیم ته راستانه شول:

 • ۲‏-۳جرشون د فینحاس له طایفې څخه
 • دانیال د ایتامار له طایفې څخه
 • حطوش د شکنیا زوی د داود له طایفې څخه
 • زکریا د یوسلو پنځوسو کسانو سره د فرعوش له طایفې څخه (دا د هغوی په نسب نامه کې ثبت شوي دي.)
 • ۴الیهوعینای د زرحیا زوی د دوو سوو تنو سره د فحت موآب له طایفې څخه
 • ۵شکنیا د یحزییل زوی د درېو سوو تنو سره د زتو له طایفې څخه
 • ۶عابد د یوناتان زوی د پنځوسو تنو سره د عادین له طایفې څخه
 • ۷اشعیا د عتلیا زوی د اویاو تنو سره د عیلام له طایفې څخه
 • ۸زبدیا د میکاییل زوی د اتیاو تنو سره د شفطیا له طایفې څخه
 • ۹عوبدیا د یحییل زوی د دوو سوو اتلسو تنو سره د یوآب له طایفې څخه
 • ۱۰شلومیت د یوسفیا زوی د یوسلو شپېتو تنو سره د باني له طایفې څخه
 • ۱۱زکریا د ببای زوی د اته ویشتو تنو سره د ببای له طایفې څخه
 • ۱۲یوحانان د هقاتان زوی د یوسلو لسو کسانو سره د عزجد له طایفې څخه
 • ۱۳الیفلط، یوییل، شمعیه د شپېتو کسانو سره د ادونیقام له طایفې څخه (دوی وروسته راستانه شوي دي.)
 • ۱۴عوتای او ذکور د اویاو کسانو سره د بغوای له طایفې څخه.

عزرا د خدای د کور دپاره لاویان لټوي

۱۵ما هغوی د هغه نهر په غاړه چې د اهاوا د ښارګوټي خواته بهیږي، سره راغونډ کړل او درې ورځې مو هلته خپلې خېمې ودرولې. کله چې ما هغه خلک او کاهنان وکتل، د هغوی په منځ کې مې د لاویانو څخه څوک پیدا نه کړل. ۱۶ما دغه مشران راوغوښتل چې نومونه یې دا دي: الیعازر، ارییل، شمعیه، الناتان، یاریب، الناتان، ناتان، زکریا او مشلام. همدارنګه مې دوه ښوونکي، یویاریب او الناتان هم راوغوښتل. ۱۷ما هغوی عیدو ته چې په کاسیفیا کې مشر ؤ، ولېږل او هغوی ته مې وویل چې د هغه او د هغه د ملګرو څخه چې د خدای د کور خدمتګاران وو، وغواړي چې مونږ ته داسې خلک راولېږي چې زمونږ د خدای په کور کې خدمت وکړي. ۱۸خدای په مونږ باندې فضل وکړ او هغوی د شربیا په نوم یو لایق سړی چې لاوي ؤ او د محلي د طایفې څخه ؤ، د خپلو اتلسو زامنو او خپلوانو سره مونږ ته راولېږه. ۱۹همدارنګه هغوی حشبیا او اشعیا چې د مراري د طایفې څخه وو د خپلو شلو خپلوانو او د هغوی د زامنو سره راولېږل. ۲۰برسېره پر دې هغوی د خدای د کور دوه سوه شل تنه هغه خدمتګاران چې د هغوی نیکونه د داود پاچا او د هغه د درباریانو له خوا د لاویانو سره د مرستې دپاره ټاکل شوي وو، راولېږل. د هغوی د ټولو نومونه په لست کې لیکل شوي وو.

عزرا او خلکو ته د روژې او دعا بلنه

۲۱هلته ما د اهاوا د نهر په غاړه د ټولو نه وغوښتل چې روژه ونیسو او د خپل خدای په مخکې خپل ځانونه عاجز کړو او د هغه څخه وغواړو چې مونږ ته په خپل سفر کې لارښوونه وکړي او زمونږ، زمونږ د اولادونو او زمونږ د ټولې شتمنۍ څخه ساتنه وکړي. ۲۲دا به زما دپاره د شرم خبره وای چې د پاچا څخه مې د سپرو عسکرو لښکر غوښتلی وای، ترڅو په سفر کې مونږ د دښمنانو څخه خوندي وساتي، ځکه چې مونږ هغه ته ویلي وو چې هغه څوک چې زمونږ په خدای باندې توکل کوي، نو هغه ورته برکت ورکوي، خو څوک چې د هغه نه مخ اړوي په هغه باندې په قهر کیږي او سزا ورکوي. ۲۳نو مونږ روژه ونیوله او خدای ته مو زاري وکړه چې مونږ وساتي او هغه زمونږ دعا قبوله کړه.

د خدای د کور دپاره سوغاتونه

۲۴د کاهنانو د مشرانو څخه ما دولس تنه غوره کړل، یعنې شربیا، حشبیا او لس تنه د هغوی د خپلوانو څخه. ۲۵بیا هغه سپین زر، سره زر او لوښي چې پاچا، د هغه مشاورانو او درباریانو او د اسراییلو حاضرو خلکو زمونږ د خدای د کور دپاره ورکړي وو، ما هغه وتلل او کاهنانو ته مې ورکړل. ۲۶‏-۲۷هغه شیان چې هغوی ته مې ورکړي وو هغه دا دي:

 • سپین زر – ۲۲ ټنه
 • د سپینو زرو سل لوښي – ۷۰ کیلوګرامه
 • سره زر – ۳۴۰۰ کیلوګرامه
 • د سرو زرو شل کاسې – اته کیلو او څلورسوه ګرامه
 • دوه ډېرې ښې ځلا لرونکې برنجي کاسې چې بیه یې د سرو زرو د کاسو د بیې سره برابره ده.

۲۸ما کاهنانو ته وویل: «تاسو د خپلو نیکونو څښتن خدای ته سپېڅلي یئ او دا لوښي هم هغه ته سپېڅلي دي. سپین او سره زر څښتن ته رضاکارانه ورکړل شوې نذرانې دي. ۲۹تاسو هغه د څښتن کور ته چې په اورشلیم کې دی په احتیاط سره یوسئ. هلته د کاهنانو په کوټو کې د کاهنانو د مشرانو، لاویانو او د اسراییلو د کورنیو د مشرانو په مخکې هغه شیان وتلئ او هغوی ته یې ورکړئ.» ۳۰نو کاهنانو او لاویانو دا مسوولیت په غاړه واخیست چې هغه سپین زر، سره زر او لوښي زمونږ د خدای کور ته چې په اورشلیم کې دی، یوسي.

اورشلیم ته راستنېدل

۳۱د کال د لومړۍ میاشتې په دولسمه ورځ مونږ د اهاوا د نهر څخه اورشلیم ته روان شو. زمونږ خدای زمونږ سره ؤ او په سفر کې یې د دښمنانو د کمین او برید څخه وساتلو. ۳۲کله چې اورشلیم ته ورسېدلو، درې ورځې مونږ هلته دمه وکړه. ۳۳په څلورمه ورځ د خپل خدای کور ته لاړو، سپین زر، سره زر او لوښي مو وتلل او هغه مو مریموت کاهن ته چې د اوریا زوی ؤ، ورکړل. العازار د فینحاس زوی او لاویان د یشوع زوی یوزاباد او د بنوي زوی نوعدیه هم د مریموت سره وو. ۳۴ټول شیان وشمېرل شول او وتلل شول او په هماغه وخت کې د هر شي وزن ولیکل شو.

۳۵هغو خلکو چې د جلاوطنۍ څخه راستانه شوي وو د اسراییلو خدای ته سوځېدونکې نذرانې قرباني کړې. هغوی دولس غویان د ټولو اسراییلیانو دپاره او همدارنګه شپږنوي پسونه او اووه اویا وري نذرانه کړل. هغوی دولس وزان هم د ګناه څخه د خپلو ځانونو د پاکولو دپاره نذرانه کړل. دا ټول حیوانات څښتن ته د سوځېدونکې قربانۍ په توګه وړاندې شول. ۳۶همدارنګه هغوی هغه سند چې پاچا ورته ورکړی ؤ، واخیست او هغه یې د فرات د سیند د لوېدیځې سیمې والیانو او مامورینو ته ورکړ او هغوی بیا د خلکو او د خدای د کور څخه ملاتړ او مرسته وکړه.