ختیځ افغانستان
EA Icon - Torah
د تورات شريف پينځم کِتاب

تثنیه - دولسم فصل

یوازینی ځای چې د څښتن عبادت په کې وشي

۱کله چې تاسو هغې خاورې ته ورننوزئ چې ستاسو د نیکونو څښتن خدای تاسو ته درکړې ده، نو ترڅو پورې چې ژوندي یئ په دې قوانینو باندې باید عمل وکړئ. ۲مګر هغه قومونه چې هلته اوسیږي د نورو خدایانو عبادت کوي. نو کله چې تاسو هغه خاوره ونیوله باید د هغوی د عبادت ځایونه په بشپړه توګه وران کړئ یعنې هغه ځایونه چې په غرونو او په غونډیو باندې دي او یا د لویو ونو لاندې دي. ۳د هغوی د قربانۍ ځایونه راوغورزوئ او هغه لویې تیږې چې د هغوی د عبادت دپاره استعمالیږي ټوټې ټوټې کړئ. د هغوی د اشیره بتان وسوزوئ او نور بتان یې راچپه کړئ ترڅو بیا هیڅکله په هغو ځایونو کې د هغو بتانو عبادت ونه شي.

۴د خپل څښتن خدای عبادت په داسې ډول مه کوئ لکه څنګه چې دا خلک د خپلو خدایانو عبادت کوي. ۵ستاسو د ټولو قبیلو د سیمو څخه به څښتن یو ځای انتخاب کړي او هلته باید تاسو د هغه حضور ته راشئ او د هغه عبادت وکړئ. ۶تاسو باید هلته خپلې سوزېدونکې نذرانې او نورې قربانۍ، خپل عشر او هدیې، هغه سوغاتونه چې د نذر په توګه یې څښتن ته ورکوئ، خپلې رضاکارانه نذرانې او د خپلو پادو او رمو اولني زېږېدلي بچیان وړاندې کړئ. ۷تاسو او ستاسو کورنۍ او نوکران به هلته د خپل څښتن خدای په حضور کې چې برکت یې درکړی دی خوراک کوئ او د هغو ښو شیانو دپاره به خوشالي کوئ چې تاسو د هغو دپاره کار کړی دی.

۸په هغې خاوره کې چې تاسو یې نیسئ، باید داسې کارونه ونه کړئ لکه څنګه چې دلته یې کوئ. تر اوسه پورې تاسو ټول د خپلې خوښې په مطابق عبادت کوئ، ۹ځکه چې تاسو لا تر اوسه هغې خاورې ته چې خپل څښتن خدای یې درکوي او تاسو په کې په سوله کې ژوند کولی شئ نه یئ داخل شوي. ۱۰کله چې تاسو د اردن د سیند څخه تېر شئ، څښتن به تاسو پرېږدي چې هغه خاوره ونیسئ او هلته واوسېږئ. هغه به تاسو د خپلو ټولو دښمنانو څخه په امن کې وساتي او په سوله کې به ژوند کوئ. ۱۱څښتن به د خپل عبادت دپاره یوازې یو ځای انتخاب کړي او تاسو باید هلته هغه ته هر هغه شی چې ما یې امر کړی دی راوړئ یعنې ستاسو سوزېدونکې نذرانې او نورې قربانۍ، عشر او هدیې او هغه خاص سوغاتونه چې د نذر په توګه یې څښتن ته ورکوئ. ۱۲هلته د هغه په حضور کې د خپلو اولادونو، نوکرانو او د هغو لاویانو سره خوشالي کوئ چې ستاسو په ښارونو کې اوسیږي. په یاد لرئ چې لاویان به هیڅ خپله ځمکه ونلري. ۱۳په هرځای کې چې ستاسو خوښه وي باید هلته خپلې قربانۍ وړاندې نه کړئ. ۱۴تاسو باید یوازې په یو ځای کې هغه قربانۍ وړاندې کړئ یعنې هغه ځای چې څښتن به یې ستاسو د قبیلو څخه په یوې قبیلې کې انتخاب کړي. تاسو باید یوازې په هغه ځای کې خپلې سوزېدونکې نذرانې وړاندې کړئ او هغه ټول کارونه وکړئ چې ما یې درته امر کړی دی.

۱۵مګر تاسو په ازادانه ډول کولی شئ چېرته چې اوسېږئ هلته حیوانات حلال کړئ او ویې خورئ. څومره چې څښتن درکوي هغه وخورئ. تاسو ټول که په مذهبي لحاظ پاک یئ یا ناپاک کولی شئ چې هغه داسې وخورئ لکه څنګه چې د هوسۍ یا د غرڅه غوښه خورئ. ۱۶مګر د هغوی وینه باید ونه خورئ، تاسو باید هغه د اوبو په شان په ځمکه باندې توی کړئ. ۱۷هیڅ شی چې تاسو یې څښتن ته وړاندې کوئ باید ستاسو د اوسېدلو په ځایونو کې ونه خوړل شي یعنې ستاسو د غلو دانو عشر، د شرابو یا د زیتونو د تېلو عشر، د پادو او رمو اولني زېږېدلي بچیان، هغه سوغاتونه چې څښتن ته یې د نذر په توګه ورکوئ، رضاکارانه نذرانې یا داسې نورې نذرانې. ۱۸تاسو او ستاسو اولادونه دې ستاسو د نوکرانو او هغو لاویانو سره چې ستاسو په ښارونو کې اوسیږي دا نذرانې یوازې د خپل څښتن خدای په حضور کې یعنې د عبادت په هغه ځای کې وخورئ چې د هغه له خوا انتخاب کړای شوی دی. په هر کار کې چې کوئ یې د هغه په حضور کې خوشالي وکړئ. ۱۹ترڅو پورې چې تاسو په خپله خاوره کې اوسېږئ، پام کوئ چې لاویان هېر نه کړئ.

۲۰کله چې ستاسو څښتن خدای د خپلې وعدې سره سم ستاسو سیمه پراخه کړي، هر وخت چې هرڅومره غوښه وغواړئ تاسو یې خوړلی شئ. ۲۱که چېرې د عبادت ځای ستاسو څخه لېرې وي نو لکه څنګه چې مې درته ویلي دي تاسو کولی شئ چې د خپلې پادې یا رمې یو حیوان چې څښتن درکړی وي حلال کړئ او غوښه یې په خپلو کورونو کې وخورئ. ۲۲هرڅوک که په مذهبي لحاظ پاک وي یا ناپاک، کولی شي چې هغه غوښه داسې وخوري لکه څنګه چې د هوسۍ یا د غرڅه غوښه خوري. ۲۳‏-۲۴پام کوئ چې وینه ونه خورئ، ځکه چې دا د هغه حیوان ژوند دی، نو پرېږدئ چې هغه د غوښې د خوړلو څخه مخکې د اوبو په شان په ځمکه باندې توی شي. ۲۵که چېرې تاسو د دې امر اطاعت وکړئ، څښتن به خوشاله شي او ستاسو او ستاسو د اولادې هر کار به سم شي. ۲۶هغه نذرانې او سوغاتونه چې څښتن ته یې د نذر په توګه ورکوئ، هغه ځای ته یوسئ چې څښتن یې د خپل عبادت دپاره انتخابوي. ۲۷هلته هغه قربانۍ چې د څښتن په قربانګاه باندې په بشپړه توګه سوزول کیږي وړاندې کړئ. همدارنګه هغه قربانۍ هم وړاندې کړئ چې غوښه یې خورئ او وینه یې په قربانګاه باندې تویوئ. ۲۸په وفادارۍ سره د دغو ټولو شیانو چې ما درته حکم کړی دی اطاعت کوئ نو ستاسو او ستاسو د اولادې هر کار به د تل دپاره سم وي، ځکه چې تاسو به هغه کارونه کوئ چې هغه صحیح وي او ستاسو څښتن خدای ورباندې خوشالیږي.

د بت پرستۍ په ضد خبرداری

۲۹څنګه چې تاسو د هغوی په خاوره باندې حمله وکړئ ستاسو څښتن خدای به هغه قومونه تباه کړي او تاسو به هغه ځای ونیسئ او په کې به اوسېږئ. ۳۰کله چې څښتن هغه قومونه تباه کړل، پام کوئ چې د هغوی د مذهبي رواجونو څخه پیروي ونه کړئ ځکه چې دا به ستاسو دپاره یو وژونکی دام وي. د دې خبرې د معلومولو هڅه مه کوئ چې هغوی په کوم ډول د خپلو خدایانو عبادت کوي د دې دپاره چې تاسو هم همدا ډول عبادت وکړئ. ۳۱د خپل څښتن خدای عبادت په هغه ډول مه کوئ لکه څنګه چې هغوی د خپلو خدایانو عبادت کوي، ځکه چې هغوی په خپل عبادت کې ټول هغه ناوړه کارونه کوي چې څښتن ورڅخه کرکه کوي. هغوی حتیٰ د قربانۍ په ځایونو باندې خپل اولادونه هم په اور کې قرباني کوي.

۳۲ما چې کوم حکمونه تاسو ته درکړي دي په هغو باندې عمل کوئ. د هغو څخه مه څه کموئ او مه یې ورزیاتوئ.