د ختيځ افغانستان

تیموتاوس ته د پولوس رسول لومړی لیک

دَ پولوس خط

EA Icon - Pauls Epistles
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • تیموتاوس د کوچنۍ اسیا یا اوسنۍ ترکیې څخه ؤ. د هغه مور یهودۍ او پلار یې یوناني ؤ. تیموتاوس د پولوس رسول په وسیله په عیسی مسیح باندې ایمان راوړ او د افسیس د کلیسا د یو ځوان مشر په توګه یې پرمختګ وکړ. تیموتاوس په پولوس رسول باندې لکه د خپل زوی په شان ګران ؤ او د زېري رسولو په ډېرو سفرونو کې به یې هغه د ځان سره بیولو. پولوس رسول په تیموتاوس باندې پوره باور درلود او د افسیس د کلیسا دروند مسوولیت یې هغه ته سپارلی ؤ.

  دا لیک په لومړۍ مرحله کې په کلیسا کې د غلطو عقیدو په هکله خبرداری ورکوي او پولوس تیموتاوس ته حکم کوي چې د دې غلط تعلیم[...]
 • د غلطو تعلیمونو په هکله خبرداری
  د خدای د رحم دپاره شکرګزاري
 • د عبادت په هکله لارښوونې
 • د کلیسا د مشرانو وړتیاوې
  د کلیسا د خادمانو وړتیاوې
  د ایمان تر ټولو لوی راز
 • د خدای څخه د لرې کېدلو په هکله پېشګویي
  د عیسی مسیح ښه خدمتګار
 • د ایماندارانو په وړاندې د تیموتاوس چلند
  د کونډې ښځې سره چلند
  د کلیسا د مشرانو مسوولیت
 • د بادارانو سره د غلامانو چلند
  غلط تعلیم او د مال او دولت سره مینه
  د تیموتاوس وظیفې