يوسفزی

د حضرت ملاکى نبى کِتاب

کوچنۍ پېغمبر

YZ icon - Minor Prophets
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • يعقوب سره مينه، د عِيسو رد کول

  بې‌اهميته قربانيانې

 • حکم د اِمامانو دپاره

  د يهوداه بې‌ايمانى

  د عدالت ورځ

 • د خُدائ پاک نه غلا کول

  د پاک خُدائ د رحم وعده

 • د مالِک خُدائ د قيامت ورځ