ختیځ افغانستان
EA Icon - Torah
د تورات شريف څلورم کِتاب

اعداد - څلورم فصل

د قهاتیانو وظیفې

۱څښتن حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وفرمایل: ۲<د قهاتیانو سرشمېرنه چې د لاویانو د قبیلې یوه برخه ده طایفه په طایفه او کورنۍ په کورنۍ وکړئ. ۳هغه ټول نفر وشمېرئ چې عمر یې د دېرشو کالو څخه تر پنځوسو کالو پورې وي او په مقدسه خېمه کې د کار کولو توان ولري. ۴په مقدسه خېمه کې د قهاتیانو کار دا دی چې په مقدسو شیانو باندې پام وکړي.

۵کله چې د دې وخت راشي چې کمپ ته حرکت ورکړای شي نو هارون او د هغه زامن به خېمې ته ورننوزي، هغه پرده به راکښته کړي چې د لوظ د صندوق په مخ کې ده او صندوق به ورباندې پټ کړي. ۶په هغه باندې به د ښې څرمنې پوښ واچوي او په سر باندې به یې یو داسې ټوکر خپور کړي چې پوخ آبي رنګ ولري او بیا به وړونکې میلې په کې ورننباسي.

۷هغوی به په هغه مېز باندې چې خدای ته ورباندې ډوډۍ وړاندې کیږي یو آبي ټوکر خپور کړي او په هغه باندې به قابونه، د خوشبویۍ کاسې، د نذرانې دپاره کاسې او هغه منګي کېږدي چې د څښلو د نذرانو دپاره دي. په مېز باندې به همېشه ډوډۍ پرته وي. ۸هغوی به په دې ټولو باندې یو سور ټوکر خپور کړي، د یوې ښې څرمنې پوښ به ورباندې واچوي او بیا به وړونکې میلې په کې ورننباسي.

۹هغوی دې یو آبي ټوکر واخلي او دغه شیان دې ورباندې پټ کړي: څراغدان د څراغونو سره، د هغه پلتې پاکوونکي، پتنوسونه او د زیتونو د تېلو ټول لوښي چې د څراغونو دپاره استعمالیږي. ۱۰هغوی به څراغدان او د هغه ټول سامان د ښې څرمنې په پوښ کې راتاو کړي او په یو وړونکي چوکاټ باندې به یې کېږدي.

۱۱بیا به د سرو زرو په قربانګاه باندې یو آبي ټوکر خپور کړي، د ښې څرمنې یو پوښ به ورباندې واچوي او بیا به وړونکې میلې په کې ورننباسي. ۱۲هغوی به هغه ټول لوښي چې په مقدس ځای کې ورڅخه کار اخیستل کیږي واخلي او په یو آبي ټوکر کې به یې تاو کړي، د ښې څرمنې یو پوښ به ورباندې واچوي او په یو وړونکي چوکاټ باندې به یې کېږدي. ۱۳د قربانۍ د ځای څخه به ایرې لېرې کړي او په هغه باندې به یو بانجاني ټوکر خپور کړي. ۱۴په هغه ټوکر باندې دې هغه ټول سامان کېږدي چې د قربانۍ په ځای کې ورڅخه کار اخیستل کیږي: لکه د اور لوښي، د غوښې قاشق پنجې، بېلچې او د وینې د شیندلو کاسې. بیا به هغوی ورباندې د ښې څرمنې یو پوښ واچوي او وړونکې میلې به په کې ورننباسي.

۱۵کله چې هارون او د هغه زامن د مقدس سامان او ټولو مقدسو موادو د پټولو څخه وزګار شي او کمپ د وړلو دپاره تیار شي، نو قهاتیان دې د دغو شیانو د وړلو دپاره راشي. مګر هغوی باید مقدسو شیانو ته لاس ورنه وړي که نه، نو مړه به شي. قهاتیان دې هغه شیان انتقال کړي چې په مقدسه خېمه کې دي.

۱۶د هارون کاهن زوی العازار دې د دغو شیانو مسئولیت په غاړه واخلي: د څراغونو دپاره د زیتونو تېل، خوشبویي، د عادي غلې دانې نذرانه او د مسح کولو تېل. هغه دې د ټولې مقدسې خېمې او هرڅه چې په کې دي، د مقدس سامان او لوښو په شمول د هغو مسئولیت په غاړه واخلي.>

۱۷څښتن حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وفرمایل: ۱۸‏-۱۹<پرېنږدئ چې قهاتیان ډېرو مقدسو شیانو ته په ورنژدې کېدلو سره ووژل شي. د دې دپاره چې د داسې پېښې څخه مخنیوی وشي، نو هارون او د هغه زامن دې مقدس ځای ته ورننوزي او هر سړي ته دې خپل کار وروسپاري چې څه شی یوسي. ۲۰مګر قهاتیان باید دننه لاړ نه شي چې مقدس شیان وګوري، حتیٰ د یوې شېبې دپاره هم. که نه، نو مړه به شي.>

د جرشونیانو وظیفې

۲۱څښتن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: ۲۲<د جرشونیانو سرشمېرنه چې د لاویانو د قبیلې یوه برخه ده کورنۍ په کورنۍ او طایفه په طایفه وکړه. ۲۳هغه ټول نفر چې عمر یې د دېرشو کالو څخه تر پنځوسو کالو پورې وي او په مقدسه خېمه کې د کار کولو توان ولري وشمېره. ۲۴هغوی به د لاندینیو شیانو د وړلو مسئولیت په غاړه لري: ۲۵خېمه، د هغې داخلي او بیرونی پوښ، د هغې په سر باندې د ښې څرمنې پوښ، د دروازې پرده، ۲۶د خېمې او د قربانۍ د ځای د ګردچاپېره حویلۍ دپاره پردې، د حویلۍ د دروازې پرده، رسۍ ګانې او هرڅه چې د دې شیانو په ودرولو کې په کاریږي. جرشونیان د دې ټولو شیانو د ساتنې او ترتیبولو مسئولیت په غاړه لري. ۲۷ته او هارون به وګورئ چې جرشونیان دا ټول کارونه ترسره کوي او هر هغه شی چې هارون او د هغه زامنو هغوی ته ورسپارلی دی وړي که نه. ۲۸دا د مقدسې خېمې په کار کې د جرشونیانو وظیفې دي. هغوی به دا کار د هارون کاهن د زوی یعنې ایتامار تر لارښودنې لاندې ترسره کوي.>

د مراریانو وظیفې

۲۹څښتن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: <مراریان چې د لاویانو د قبیلې یوه برخه ده طایفه په طایفه او کورنۍ په کورنۍ وشمېره. ۳۰هغه ټول نفر چې عمر یې د دېرشو کالو څخه تر پنځوسو کالو پورې وي او په مقدسه خېمه کې د کار کولو توان ولري وشمېره. ۳۱هغوی به د چوکاټونو، اړمونو، ستنو او خېمې د پایو د وړلو مسئولیت ولري ۳۲او همدارنګه د خېمې د ګردچاپېره حویلۍ د ستنو، پایو، مېخونو، رسۍ ګانو او هغو ټولو شیانو چې د هغو په ودرولو کې په کاریږي. هر سړی به د ځانګړو شیانو د وړلو مسئولیت په غاړه ولري. ۳۳دا د مقدسې خېمې په کار کې د مراریانو وظیفې دي. هغوی به دا کار د هارون کاهن د زوی یعنې ایتامار تر لارښودنې لاندې ترسره کوي.>

د لاویانو سرشمېرنه

۳۴‏-۴۸حضرت موسیٰ، حضرت هارون او د اسراییلو نورو مشرانو د څښتن امر ته غاړه کېښودله او د قهاتیانو، جرشونیانو او مراریانو سرشمېرنه یې وکړه. هغوی دا کار طایفه په طایفه او کورنۍ په کورنۍ وکړ او هغه ټول خلک یې وشمېرل چې عمرونه یې د دېرشو او پنځوسو کالو ترمنځ وو او په مقدسه خېمه کې یې کار کولی شو. د هغو شمېر په لاندې ډول ؤ: قهاتیان ۲۷۵۰، جرشونیان ۲۶۳۰ او مراریان ۳۲۰۰ چې د ټولو شمېر ۸۵۸۰ ؤ.

۴۹څنګه چې څښتن په حضرت موسیٰ باندې امر کړې ؤ، هر سړی وشمېرل شو او هر یو ته د خدمت کولو یا د وړلو د وظیفې مسئولیت وسپارل شو.