ختیځ افغانستان
EA Icon - Torah
د تورات شريف پينځم کِتاب

تثنیه - څلوردېرشم فصل

د حضرت موسیٰ وفات کېدل

۱حضرت موسیٰ د موآب د ډاګونو څخه د نبو غره ته وخوت، یعنې د پیسګاه د غره سرته چې د اریحا په ختیځ کې دی. هلته ورته څښتن ټوله خاوره یعنې د جلعاد سیمه د دان تر ښاره پورې، ۲د نفتالي ټوله سیمه، د افرایم او منسي سیمې، د مدیترانې تر بحیرې پورې د یهودا ټوله سیمه، ۳د یهودا جنوبي برخه او هغه ډاګ وروښود چې د صوغر څخه تر اریحا پورې چې د خرما د ونو ښار دی رسیږي. ۴بیا څښتن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: <دا هغه خاوره ده چې ما د ابراهیم، اسحاق او یعقوب سره وعده کړې وه چې د هغوی اولادې ته به یې ورکړم. ما ته پرېښودلې چې هغه ووینې، خو ته به د اردن له سیند څخه تېر نه شې او هلته به ورداخل نه شې.>

۵نو لکه څنګه چې څښتن فرمایلي وو، د څښتن خدمتګار حضرت موسیٰ هلته د موآب په خاوره کې وفات شو. ۶هغه د موآب په هغې دره کې ښخ کړای شو چې د بیت فغور ښار ته مخامخ وه. مګر تر نن ورځې پورې هیڅوک نه پوهیږي چې حضرت موسیٰ چېرته ښخ شوی دی. ۷حضرت موسیٰ یوسلو شل کلن ؤ چې وفات شو، د هغه بدن لا قوي ؤ او د سترګو نظر یې هم ښه ؤ. ۸د اسراییلو قوم د موآب په ډاګونو کې دېرش ورځې د هغه دپاره وژړل.

یوشع د اسراییلو مشر کیږي

۹حضرت موسیٰ د خپل مرګ څخه مخکې د نون د زوی یوشع په سر باندې خپل لاسونه کېښودل او هغه یې د خپل ځان په ځای وټاکه. څښتن هغه د حکمت څخه ډک کړ. د اسراییلو قوم د یوشع اطاعت کاوه او په هغو امرونو باندې یې عمل کاوه چې څښتن هغوی ته د حضرت موسیٰ په وسیله ورکړي وو.

حضرت موسیٰ یو لوی نبي ؤ

۱۰په اسراییلو کې هیڅکله د حضرت موسیٰ په شان نبي نه دی پیدا شوی. څښتن د هغه سره مخامخ خبرې کولې. ۱۱بل هیڅ نبي داسې لویې معجزې نه دي ښودلې لکه څنګه چې څښتن حضرت موسیٰ رالېږلی ؤ چې د فرعون، د هغه د درباریانو او د مصر د ټولو خلکو په حضور کې یې وښایي. ۱۲بل هیڅ نبي داسې قدرت نه درلود چې هغه لوی او وېروونکي کارونه وکړي کوم چې حضرت موسیٰ د ټولو اسراییلیانو په مخکې وکړل.