د ختيځ افغانستان

فیلیپیان

دَ پولوس خط

EA Icon - Pauls Epistles
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • دا لیک پولوس هغې لومړنۍ کلیسا ته چې هغه د روم د مقدونیې په ولایت کې جوړه کړې وه، لیکلی دی. پولوس رسول د فیلیپیې په ایماندارانو باندې ډېر ګران ؤ چې د هغه سره به یې مالي مرستې کولې او پولوس په دې لیک کې د هغوی څخه مننه وکړه. پولوس د دې ښار د ایماندارانو نه ډېره ښه خاطره لرله.

  پولوس دا لیک هغه وخت ولیکه چې د روم په ښار کې بندي ؤ. که څه هم ځینو وعظ کوونکو د هغه سره د سیالۍ کولو په خاطر د هغه مخالفت کاوه، خو هغه د هغې خوشحالۍ په هکله خبرې کولې چې د عیسی مسیح د ایماندارانو په برخه به شي. هغه د خپل بندیتوب د موقع[...]
 • سلامونه
  د لیک د لوستونکو دپاره د پولوس رسول دعا
  مسیح د ژوند مقصد دی
 • د مسیح عاجزي او لویي
  په دې دنیا کې د ستورو په شان وځلېږئ
  تیموتاوس او اپافرودیتوس په هکله مثالونه
 • رښتینی عدالت
  په هدف پسې هلې ځلې
 • هڅونې او لارښوونې
  د خدای د مرستو او د فیلیپیانو د تحفو څخه مننه کول
  وروستني سلامونه