د ختيځ افغانستان

دوم تسالونیکیان

دَ پولوس خط

EA Icon - Pauls Epistles
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
  • پولوس رسول دا لیک د ۵۱ څخه تر ۵۲ میلادي کلونو ترمنځ لیکلی دی. پولوس په دې لیک کې هم لکه د خپل لومړني لیک په شان د تسالونیکیانو د ښار ایماندارانو ته د عیسی مسیح نړۍ ته د بیا راتګ په هکله خبرې کوي. د تسالونیکې په کلیسا کې د مسیح د راتللو په هکله ډول ډول نظرونه پیدا شوي وو چې د هغوی په منځ کې د ذهنونو د خرابېدلو سبب شوي وو. پولوس په دې لیک کې دا عقیده داسې بیانوي چې د څښتن د بیا راتللو وخت لا پخوا رارسېدلی دی. همدارنګه پولوس دې ته اشاره کوي چې مخکې له دې چې مسیح بېرته راشي نو بدي او شرارت به د یو نامعلوم شر اچوونکي کس په[...]
  • د عیسی مسیح د راتللو په وخت کې د خدای قضاوت
  • شر اچوونکی کس
    زمونږ په تعلیم باندې عمل وکړئ
  • زمونږ دپاره دعا وکړئ
    د تنبلۍ په هکله خبرداری
    اخرنۍ خبری