د ختيځ افغانستان

دوم قرنتیان

دَ پولوس خط

EA Icon - Pauls Epistles
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • پولوس دا لیک هغه وخت لیکلی دی چې د قرنتوس د کلیسا سره د هغه اړیکې تر فشار لاندې وې. ځینو خلکو هلته په ښکاره توګه د پولوس سره خپل سخت مخالفت څرګند کړ. خو په دې لیک کې پولوس د هغوی سره د اړیکو د ښه کولو د دپاره خپله ژوره لېوالتیا څرګندوي او د داسې اړیکو رامنځته کول د هغه دپاره د ډېرې خوشحالۍ سبب ګرځي.

  د خپل لیک په لومړۍ برخه کې پولوس د قرنتوس کلیسا سره خپله اړیکه تشریح کوي. هغه په ډاګه کوي چې ولې یې هغوی ته دومره سخت ځواب ورکړ او هغوی یې ملامته کړل. پولوس همدا شان خپله خوشحالي څرګندوي چې د هغه دا کار په هغوی کې د توبې او[...]
 • د ډاډ ګېرنې په خاطر د خدای څخه د پولوس شکرګزاري
  د پولوس د نقشې بدلېدل
 • د یو ګناهکار بخښنه
  د ترواس په ښار کې د پولوس اندېښنې
  په مسېح کې بریالیتوب
 • د نوي لوظ خدمتګاران
 • رڼا په تیاره باندې بری مومي
  د خټو په لوښو کې روحاني خزانه
  د هیلې نه ډک ژوند
 • په اسمان کې زمونږ تلپاتې کور
  د مسیح په وسیله د خدای سره ملګرتیا
 • پولوس ستونزې او تکلیفونه زغمي
  د ژوندي خدای کور
 • د پولوس خوشحالي
 • سخاوت کول
  د پولوس له خوا تیتوس او د هغه ملګري ته سپارښتنه
 • د محتاجو ایماندارانو سره مالي مرسته
  د مالي مرستو برکتونه
 • پولوس رسول د خپل خدمت څخه دفاع کوي
 • پولوس د جعلي رسولانو په هکله خبرداری ورکوي
  پولوس تکلیفونه زغمي
 • د پولوس رسول رویاګانې او مکاشفې
  د کلیسا دپاره د پولوس رسول اندېښنه
 • وروستنۍ خبردارۍ او سلامونه