د ختيځ افغانستان

د یوحنا رسول لومړی لیک

خط

EA Icon - General Epistles
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
  • د آسيه په صوبه کښې جماعتونو ته درې خطونه وليکلے شُو يعنې په هغه ځائ کښې چې نن سبا تُرکى بللے شى. دا خطونه د دې دپاره ليکلے شوى وُو چې ايماندارانو له حوصله ورکړى او په خپل ايمان کښې مضبوط پاتې شى. نن سبا مونږ ته دا کارونه ډېر ښۀ څرګند دى او هم په دې خبره تاکيد کوى چې کامله عقيده، عمل او مينه په کار ده. نو کله چې دا ټول بنيادى کارونه په مونږ کښې د رښتينى ايمان سره موجود وى نو بيا به مونږ مقدس ژوند حاصل کړُو او دا به زمونږ د خلاصون ضمانت وى. نو زمونږ يقين او باور به په هغه وخت کښې په دې خبرو پوره پوخ شى. نو چې کله[...]
  • د ژوندون کلام خدای رڼا ده
  • مسیح زمونږ شفاعت کوونکی دی نوی حکم د دنیاوي شیانو سره مینه مه کوئ د مسیح دښمن د خدای اولادونه
  • د یو بل سره مینه کوئ په پوره ډاډګېرنه خدای ته ورتګ
  • د خدای د روح او د شیطان د روح پېژندل خدای مینه ده
  • په نړۍ باندې بریالیتوب د خدای د زوی په هکله شاهدي تلپاتې ژوندون