د مالِک عيسىٰ مسيح په حقله د متى زيرے

اول باب

د حضرت عيسىٰ نسب نامه

۱د عيسىٰ مسيح نسب نامه، نسل د داؤد، نسل د اِبراهيم. ۲اِبراهيم د اِسحاق پلار وو، اِسحاق د يعقوب، يعقوب د يهوداه او د هغۀ د وروڼو پلار وو. ۳او يهوداه د فارص او زارح پلار وو، د دوئ مور تامار وه. فارص نه حصرون او حصرون نه رام پېدا شو. ۴د رام نه عميناداب پېدا شو. د عميناداب نه نحشون پېدا شو او د نحشون نه سلمون، ۵د سلمون نه بوعز، د دۀ مور راحب وه، د بوعز نه عوبيد پېدا شو، د دۀ مور روت وه. د عوبيد نه يَسى، ۶او د يَسى نه داؤد بادشاه پېدا شو. داؤد د سليمان پلار وو، د هغۀ مور اول د اوريا ښځه وه، ۷د سليمان زوئ رحبوعام وو، د رحبوعام زوئ ابياه، د ابياه زوئ آساه. ۸د آساه زوئ يهوسفط، د يهوسفط زوئ يورام او د يورام زوئ عُزياه، ۹او د عُزياه زوئ يوتام او د يوتام زوئ احاز، د احاز زوئ حزقياه، ۱۰د حزقياه زوئ منسى، د منسى زوئ امون، د امون زوئ يوشياه، ۱۱د يوشياه زوئ يکونياه، او د هغۀ وروڼه په هغه زمانه کښې پېدا شول چې بابل ته جلاوطن کړې شو ۱۲د جلاوطنۍ او بابل ته د دوئ د بوتللو نه پس د يکونياه نه شلتى ايل پېدا شو او شلتى ايل د زرُبابل پلار وو، ۱۳زرُبابل د ابيهود، او ابيهود د اِلياقيم او اِلياقيم د عازور پلار وو. ۱۴او د عازور نه صدوق پېدا شو، صدوق د اخيم پلار وو، اخيم د اليهود، ۱۵اليهود د اِلى عزر، اِلى عزر د متان، متان د يعقوب، ۱۶يعقوب د يوسف پلار وو. يوسف د مريم خاوند وو چې عيسىٰ ترې پېدا شو څوک چې مسيح بللې کيږى. ۱۷د اِبراهيم نه تر داؤد پورې ټولې څوارلس پيړۍ دى، او د داؤد نه بابل ته د جلاوطنۍ پورې څوارلس پيړۍ، او د جلاوطنۍ نه تر مسيح پورې څوارلس پيړۍ دى.

د حضرت عيسىٰ پېدايښت

۱۸نو د عيسىٰ مسيح د پېدايښت قيصه داسې ده چې هرکله چې د هغۀ مور مريم يوسف ته کوژدن شوه نو د وادۀ نه وړاندې دا پته ولګېده چې د هغې اُميدوارى د روحُ القُدس نه ده. ۱۹يوسف د هغې چنغول يو نېک سړے وو، نو هغۀ د هغې د بدنامئ نه د بچ کولو دپاره په پړده کښې د کوژدن ماتولو اراده وکړه. ۲۰هغۀ دا اراده کړې وه چې په دې کښې د خُدائ يوه فرښته په خوب کښې ورته راغله او وئيل يې چې، ”اَے د داؤد زويه يوسفه، د مريم سره د وادۀ کولو نه مه يريږه ځکه چې د هغې اُميدوارى د روحُ القدس په قدرت ده. ۲۱د هغې به زوئ وشى او تۀ پرې عيسىٰ نوم کيږده، ولې چې هغه به خپل اُمت د ګناهونو نه خلاصوى.“ ۲۲دا هر څۀ ځکه وشول چې خُدائ د پېغمبر په وسيله څۀ فرمائيلى وُو هغه پوره شى. ۲۳”ګوره، يوه پيغله به اُميدواره شى او زوئ به يې وشى او د هغۀ نوم به عمانوايل کيږده“ چې مطلب يې دے، خُدائ پاک زمونږ مل دے. ۲۴هرکله چې يوسف د خوبه بيدار شو نو د خُدائ د فرښتې حکم يې ومنلو او مريم يې د خپلې ښځې غوندې کور ته راوسته. ۲۵نو بيا هغه تر هغه وخته پورې د هغې سره مِلاو نهٔ شو ترڅو چې د هغې زوئ پېدا شوې نهٔ وو. نو هغهٔ پرې عيسىٰ نوم کيښودو.