د ختيځ افغانستان

تیموتاوس ته د پولوس رسول دوهم لیک

دَ پولوس خط

EA Icon - Pauls Epistles
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
  • پولوس رسول دا خط هغه وخت وليکلو کله چې هغۀ د خپل آخرى وخت انتظار کولو. اګر چې پولوس رسول مرګ سره مخامخ وو، او د مصيبت د وجې ډېرو دوستانو پرېښودے هم وو، هغه په وفادارۍ سره د خپل روحانى زوئ تيموتيوس د اُميد هغه طرف ته متوجې کوى چې په حضرت عيسىٰ مسيح کښې دے. په دې خط کښې بنيادى خبره دا ده چې تکليفونه د ايماندار د ژوند يوه برخه ګڼلے شى خو کله چې مونږ د دې تکليفونو سره مخامخ کيږُو نو د ايمان او د خُدائ پاک او د زيرى په طاقت سره مونږ د دې برداشت کولے شُو. پولوس رسول تيموتيوس ته په کلکه فرمائى چې برداشت کوه او په وفادارۍ سره د دروغو[...]
  • شکرګزاري او هڅونه
  • د عیسی مسیح وفادار عسکر د خدای د خوښې خدمتګار
  • د اخرو ورځو بې ایماني وروستنۍ لارښوونه
  • د تیموتاوس نه د پولوس شخصي غوښتنې وروستني سلامونه