د شمېر کِتاب

نهم باب

د فسحې اختر په باره کښې اصُول

۱د بنى اِسرائيلو د مِصر وطن نه د وتلو نه پس، د دويم کال په اولنۍ مياشت مالِک خُدائ د سينا په بيابان کښې د مُوسىٰ سره خبرې وکړې. مالِک خُدائ ورته ووئيل، ۲”د دې مياشتې په څوارلسمه ورځ، د نمرپرېواتو په وخت، بنى اِسرائيل به د ټول قانُون اؤ اصُولو په مُطابق د فسحې اختر کوى.“ ۴نو مُوسىٰ بنى اِسرائيلو ته ووئيل چې هغوئ د فسحې اختر وکړى، ۵اؤ د اولنۍ مياشتې د څوارلسمې ورځې په ماښام بنى اِسرائيلو د سينا په بيابان کښې هغه هر څۀ وکړل چې څنګه مالِک خُدائ مُوسىٰ له حُکم ورکړے وو. ۶خو څۀ خلق ناپاک وُو ځکه چې هغوئ د مړى سره لګېدلى وُو اؤ هغوئ په هغه ورځ د فسحې اختر نۀ شو کولے. هغوئ مُوسىٰ اؤ هارُون له لاړل ۷اؤ ورته يې ووئيل، ”مُونږ ناپاک يُو ځکه چې مُونږ د مړى سره لګېدلى يُو، خو مُونږ د نورو بنى اِسرائيلو سره ولې نۀ شُو شريکېدلے چې مالِک خُدائ ته نذرانه پېش کړُو؟“ ۸مُوسىٰ ورته ووئيل، ”تر هغې پورې صبر وکړئ! چې ما ته د مالِک خُدائ نه ستاسو په باره کښې حُکم مِلاؤ شى.“ ۹نو مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل چې ۱۰بنى اِسرائيلو ته ووايه، ”کله چې تاسو يا ستاسو اولاد د مړى سره لګېدلو په وجه ناپاک يئ يا په لرې سفر کښې يئ، خو بيا هم د فسحې اختر کول غواړئ، ۱۱نو تاسو ته اِجازت دے چې دا يوه مياشت وروستو وکړئ، يعنې د دويمې مياشتې د څوارلسمې ورځې په ماښام. دا اختر د پتيرې ډوډۍ اؤ ترخو بُوټو سره وکړئ. ۱۲د هغه خوراک نه هيڅ هم د بل سحر پورې مۀ پرېږدئ اؤ چې د هغه قُربانۍ د ځناورو هډُوکى مات نۀ کړئ. د فسحې اختر د ټولو اصُولو په مُطابق وکړئ. ۱۳خو چې څوک پاک وى اؤ لرې سفر کښې نۀ وى اؤ هغه د فسحې اختر ونۀ کړى، نو هغه به نور زما د خلقو نه نۀ شى ګڼلے، ځکه چې هغۀ ما ته په مُقرر وخت باندې نذرانه پېش نۀ کړه. هغۀ ته به خامخا د خپلې ګُناه سزا مِلاؤ شى. ۱۴ستاسو سره چې کُوم مُسافر اوسېږى کۀ هغوئ د فسحې اختر کول غواړى، نو هغوئ به دا د ټول قانُون اؤ اصُولو په مُطابق کوى. هر څوک چې د بل وطن وى يا په دې وطن کښې پېدا شوے وى نو د دواړو د پاره يو شان قانُون دے.“

د وريځې ستن اؤ د اور ستن

د هِجرت کِتاب ۴۰ :  ۳۴‏-۳۸

۱۵په کُومه ورځ چې د مالِک خُدائ د حضُور خېمه ودرولے شوه، نو وريځ راغله اؤ خېمه يې پټه کړه. وريځ به د شپې د اور په شان ښکارېده. ۱۷چې کله به هم وريځ د خېمې نه اُوچته شوه، نو بنى اِسرائيل به روان شول اؤ بيا به يې په هغه ځائ کښې خېمې ودرولې چرته به چې وريځ راکُوزه شوې وه. ۱۸بنى اِسرائيلو به د مالِک خُدائ په حُکم خېمې وړلې اؤ د هغۀ په حُکم به يې ودرولې. کُومه پورې به چې وريځ په مُقدسه خېمه باندې ولاړه وه، نو هغوئ به په خپلو خېمو کښې ايسار وُو. ۱۹کله به چې وريځ په مُقدسه خېمه باندې د ډېر وخت د پاره ولاړه وه، نو هغوئ د مالِک خُدائ حُکم منلو اؤ د هغه ځائ نه به نۀ تلل. ۲۰کله کله به وريځ صِرف يو څو ورځې د خېمې د پاسه ايساره وه، نو په هر حالت کښې، هغوئ د مالِک خُدائ د حُکم په مُطابق په خپلو خېمو کښې ايسارېدل يا به يې سفر کولو. ۲۱کله به وريځ صِرف د ماښام نه واخله تر سحره پورې ايساره وه، چې څنګه به وريځ اُوچته شوه نو هغوئ به سفر شروع کړو. ۲۲کۀ وريځ به دوه ورځې، مياشت، کال، يا زياته د مُقدسې خېمې د پاسه ولاړه وه، نو هغوئ به سفر نۀ کولو، خو چې کله به وريځ اُوچته شوه، نو هغوئ به سفر کولو. ۲۳کُوم حُکمونه چې مالِک خُدائ د مُوسىٰ په ذريعه ورکړى وُو هغوئ د هغه په مُطابق خېمې ودرولې اؤ وړلې.