د شمېر کِتاب

شپږم باب

د وقف کېدو د پاره اصُول

۱بيا مالِک خُدائ مُوسىٰ ته حُکم وکړو ۲چې بنى اِسرائيلو ته دا اصُول وښائى. کۀ يو سړے يا ښځه د خاص مقصد د پاره د خپل ځان وقف کولو قَسم وکړى اؤ خپل ځان مالِک خُدائ ته وقف کړى ۳نو هغوئ به د انګُورو شرابو نه اؤ تېزو شرابو نه ځان وساتى. هغوئ به داسې يو قِسم شربت هم نۀ څښى چې د انګُورو نه جوړ وى اؤ نۀ به کچه انګُور اؤ نۀ وچ انګُور خورى. ۴چې تر کُومې پورې هغوئ وقف شوى وى، نو هغوئ به داسې يو څيز هم نۀ خورى چې د انګُورو د باغ نه راځى، د انګُورو پوستکے يا تُخم به هم نۀ خورى. ۵چې تر کُومې پورې هغوئ د قَسم لاندې وى، نو وېښتۀ به نۀ واړۀ کوى. تر څو چې د هغوئ د قَسم نيټه پوره شوى نۀ وى، هغوئ مالِک خُدائ ته وقف دى اؤ وېښتۀ به پرېږدى چې لوئ شى. ۶د هغوئ وېښتۀ د دې نښه ده چې هغوئ خُدائ پاک ته وقف دى، نو هغوئ به مړى ته نزدې کېدو په وجه خپل ځانُونه نۀ ناپاکوى، کۀ هغه يې پلار، مور، ورور يا خور هم وى. ۸چې تر کُومې پورې هغوئ د قَسم لاندې وى، نو هغوئ مالِک خُدائ ته وقف دى. ۹کۀ د هغۀ وقف شوى وېښتۀ داسې ناپاک شى چې هغه د يو داسې کس په خوا کښې وى چې ناڅاپه مړ شى، نو هغه به خامخا اووۀ ورځې اِنتظار وکړى اؤ بيا به خپل وېښتۀ کل کړى، اؤ هغه به پاک شى. ۱۰په اتمه ورځ به هغوئ دوه ګُوګُوشتکې يا دوه کونترې د مالِک خُدائ د حضُور مُقدسې خېمې په دروازه کښې اِمام ته راوړى. ۱۱اِمام به يوه د ګُناه د نذرانې په توګه پېش کړى اؤ بله د سوزېدُونکې نذرانې په توګه اؤ د هغوئ د پاره به کفاره ادا کړى ځکه چې هغوئ مړى ته د نزدې کېدو په وجه ګُناه کړې ده. هم په هغه ورځ به د هغوئ وېښتۀ بيا پاک شى ۱۲اؤ خپل وخت به مالِک خُدائ ته وقف کړى. تېر شوے وخت نۀ حِسابېږى، ځکه چې د هغوئ وقف شوى وېښتۀ ناپاک شوى وُو. د تاوان نذرانې د پاره به هغوئ د يو کال ګډُورے راولى. ۱۳کله چې هغه کس خپل قَسم پوره کړى، نو هغوئ به دا رسم ادا کوى. هغوئ به د مُقدسې خېمې دروازې ته ورشى ۱۴اؤ مالِک خُدائ ته دې درې داسې ځناور قُربانى کړى چې هيڅ عېب په کښې نۀ وى :  د سوزېدُونکې نذرانې د پاره يو کالن ګډُورے، يوه کالنه ګډُورۍ د ګُناه نذرانې د پاره اؤ د سلامتۍ نذرانې د پاره يو ګډ. ۱۵هغوئ به د پتيرې ډوډۍ يوه ډکه ټوکرۍ هم پېش کړى :  د اوړو ډبلې ډوډۍ چې د زيتُونو تېل په کښې ګډ وى اؤ نرۍ نرۍ ډوډۍ چې د زيتُونو تېل ورباندې لګولے شوى وى اؤ د دې نه علاوه د غلې اؤ د څښلو نذرانې به هم ورسره وى. ۱۶اِمام به دا ټولې مالِک خُدائ ته حاضرې کړى اؤ د ګُناه نذرانه اؤ سوزېدُونکې نذرانه به پېش کړى. ۱۷هغه به ګډ د سلامتۍ نذرانې په توګه مالِک خُدائ ته قُربانى کړى اؤ د هغه پتيرې ډوډۍ سره به يې پېش کړى کُومه چې په ټوکرۍ کښې ده، هغه به د غلې اؤ د څښلو نذرانې هم حاضرې کړى. ۱۸هغه کس به د مُقدسې خېمې په دروازه کښې خپل وېښتۀ کل کړى اؤ په هغه اور کښې به يې واچوى چې په کُوم د سلامتۍ نذرانه سوزولے شى. ۱۹بيا کله چې د ګډ د اُوږې غوښه وېشولے شى، اِمام به دا راواخلى اؤ په ټوکرۍ کښې چې کُومې ډوډۍ دى د يوې ډبلې اؤ د يوې نرۍ ډوډۍ سره به يې د هغه کس په لاسُونو کښې کېږدى چا چې قَسم کړے وو. ۲۰بيا به اِمام دا د يوې خاص تُحفې په توګه مالِک خُدائ ته حاضرې کړى، دا د اِمام د پاره يوه مُقدسه نذرانه ده، د دې نه علاوه د ګډ سينه اؤ پتُون د قانُون په مُطابق د اِمام دى، نو بيا، هغه کس چې قَسم يې خوړلے وو د انګُورو شراب څښلے شى. ۲۱دا اصُول د هغه کس د پاره دى کُوم چې د يو مقصد د پاره مالِک خُدائ ته قَسم وکړى. د دې نه علاوه نورې نذرانې هم پېش کولے شى کۀ د هغۀ وس وى. خو هغوئ چې کُومه وعده کړې وى نو هغه به خامخا پُوره کوى.

د خلقو د پاره د اِمامانو برکت

۲۲بيا مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل ۲۳چې هارُون اؤ د هغۀ زامن دې د بنى اِسرائيلو د برکت غوښتلو د پاره داسې وائى :  ۲۴”مالِک خُدائ دې تاسو له برکت درکړى اؤ ستاسو خيال دې وساتى، ۲۵مالِک خُدائ دې په تاسو باندې رحيم اؤ مِهربانه وى، ۲۶مالِک خُدائ دې ستاسو مل وى اؤ تاسو له دې سلامتى درکړى.“ ۲۷اؤ مالِک خُدائ ووئيل، ”چې هغوئ په بنى اِسرائيلو باندې د برکت د پاره زما نُوم اخلى، نو زۀ به هغوئ له برکت ورکړم.“