د شمېر کِتاب

دېرشم باب

د منختې منلو په باره کښې اصُول

۱مُوسىٰ د بنى اِسرائيلو د قبيلو مشرانو ته دا اصُول وښودل :  ۲کله چې يو سړے مالِک خُدائ ته د منختې په توګه څۀ څيز ومنى يا سخت قسم وخورى، نو هغه به خپله وعده نۀ ماتوى اؤ خامخا به يې پوره کوى. ۳کله چې يوه جينۍ د پلار په کور کښې اوسېږى اؤ منخته ومنى چې يو څيز به مالِک خُدائ له ورکوى يا د څۀ څيز نه د ځان ساتلو وعده وکړى، ۴هغه به خامخا هغه هر څۀ کوى چې هغې کُومه منخته منلې وى يا يې وعده کړې وى خو کۀ د هغې پلار ترې نه خبر شى اؤ څۀ اِعتراض وکړى نو بيا به يې نۀ پُوره کوى. ۵خو چې کله يې پلار خبر شى اؤ ورته ووائى چې دا وعده مۀ پُوره کوه، نو د هغې د پاره ضرُورى نۀ ده چې دا وعده پُوره کړى. مالِک خُدائ به هغه معاف کړى، ځکه چې پلار يې د دې د پُوره کولو نه منع کړه. ۶کۀ يوه ناوادۀ شوې ښځه يوه منخته ومنى، د قصده يا په بې‌خيالې کښې، يا وعده وکړى چې د څۀ څيز نه به ځان ساتى اؤ بيا وادۀ شى، ۷نو هغې چې کُومه منخته منلې وى يا يې وعده کړې وى نو هغه به خامخا پُوره کوى خو کۀ د هغې خاوند ترې نه خبر شى اؤ څۀ اِعتراض وکړى نو هغه به نۀ پُوره کوى. ۸خو کۀ خاوند يې خبر شى اؤ د هغه وعدې پُوره کولو نه يې منع کړى، نو د هغې د پاره دا ضرُورى نۀ ده چې دا وعده پُوره کړى. مالِک خُدائ به هغه معاف کړى. ۹يوه کونډه يا طلاقه ښځه به خامخا خپل قسم پُوره کوى. ۱۰کۀ يوه وادۀ شوې ښځه يوه منخته ومنى، ۱۱نو هغه به خامخا هغه هر څۀ کوى چې هغې منخته منلې وى. کۀ خاوند يې خبر شى اؤ څۀ اِعتراض وکړى نو بيا به يې نۀ پُوره کوى. ۱۲خو کۀ خاوند يې خبر شى اؤ هغه د وعدې پُوره کولو نه منع کړى، نو ضرُورى نۀ ده چې دا وعده پُوره کړى. مالِک خُدائ به هغه معاف کړى، ځکه چې د هغې خاوند د دې قسم د پُوره کولو نه منع کړې ده. ۱۳د هغې خاوند دا حق لرى چې هغې له د دې لوظُونو پُوره کولو اِجازت ورکړى يا ورنۀ کړى. ۱۴خو کۀ، د ورځې د تېرېدو نه پس، هغه د دې قسم نه خبر شى اؤ څۀ اِعتراض ونۀ کړى، نو هغه دې خامخا هغه هر څۀ وکړى چې د څۀ يې قسم يا وعده کړې وى. ځکه چې په کُومه ورځ هغه خبر شو نو څۀ اِعتراض يې ونۀ کړو نو قسم دې خامخا پُوره شى. ۱۵خو کۀ هغه وروستو قسم نۀ پُوره کوى، نو د قسم د ماتولو په وجه به هغۀ ته د خپلو بدو سزا مِلاؤ شى. ۱۶دا هغه اصُول دى کُوم چې مالِک خُدائ مُوسىٰ ته وښودل چې د هغه قسمُونو د خوړلو په باره کښې دى چې يوه پېغله چې د خپل پلار په کور کښې اوسېږى يا يې يوه وادۀ شوې ښځه يې وخورى.