د شمېر کِتاب

شپږويشتم باب

دويمه مردم‌شمارى

۱د وبا نه پس مالِک خُدائ مُوسىٰ اؤ د هارُون زوئ اِلعازر ته ووئيل چې، ۲”د بنى اِسرائيلو د ټول قوم د کورَنو په مُطابق مردم‌شمارى وکړئ، د هغو ټولو سړو چې عُمر يې شل کاله يا د دې نه زيات وى اؤ چې جنګ کولے شى.“ ۳مُوسىٰ اؤ اِلعازر هم هغه شان وکړل اؤ د دې عُمر ټول سړى يې راوغوښتل. هغوئ د اُردن سيند نه پورې يريحو ته مخامخ د موآب په مېدانُونو کښې راغونډ شول. دا هغه بنى اِسرائيل وُو چې د مِصر وطن نه وتلى وُو :  ۵د يعقُوب د مشر زوئ روبين په قبيله کښې دا ډلې وې :  حنوک، فلو، ۶حصرون اؤ کرمى. ۷دوئ په شمېر کښې درې څلوېښت زره اووۀ سوه اؤ دېرش سړى وُو. ۸د فلو په اولاد کښې اِلياب ۹اؤ د هغۀ زامن نمواېل، داتن، ابيرام وُو. دا هغه داتن اؤ ابيرام وُو کُوم چې قوم خوښ کړى وُو. هغوئ د مُوسىٰ اؤ هارُون مُخالفت وکړو اؤ د قورح په ډله کښې شامِل شول، کله چې هغوئ د مالِک خُدائ خِلاف بغاوت وکړو. ۱۰نو زمکه وچودله اؤ هغوئ يې تېر کړل اؤ کله چې اور دوه نيم سوه سړى تباه کول نو هغوئ هم د قورح اؤ د هغۀ د ملګرو سره مړۀ شول، دا د خلقو د پاره د خبردارۍ يوه نښه شوه. ۱۱خو د قورح اولاد نۀ وو وژلے شوے. ۱۲د شمعُون په قبيله کښې دا ډلې وې :  نمواېل، يمين، يکين، ۱۳زارح اؤ ساؤل. ۱۴دا ډلې په شمېر کښې دوه ويشت زره اؤ دوه سوه سړى وُو. ۱۵د جاد په قبيله کښې دا ډلې وې :  صفون، حجى، سونى، ۱۶ازنى، عيرى، ۱۷ارودى اؤ اريلى. ۱۸دا ډلې په شمېر کښې څلوېښت زره اؤ پينځۀ سوه سړى وُو. ۱۹د يهُوداه په قبيله کښې دا ډلې وې :  شله، فارص، زارح، حصرون اؤ حمُول. د يهُوداه دوه زامن عير اؤ اونان، د کنعان په وطن کښې مړۀ شوى وُو. ۲۲دا ډلې په شمېر کښې شپږ اؤيا زره اؤ پينځۀ سوه سړى وُو. ۲۳د يساکار په قبيله کښې دا ډلې وې :  تولع، فُوه، ۲۴يسُوب اؤ سِمرون. ۲۵دا ډلې په شمېر کښې څلور شپېتۀ زره اؤ درې سوه سړى وُو. ۲۶د زبولون په قبيله کښې دا ډلې وې :  سرد، اېلون اؤ يهلى‌اېل. ۲۷دا ډلې په شمېر کښې شپېتۀ زره اؤ پينځۀ سوه سړى وُو. ۲۸د يُوسف قبيلې، د هغۀ دوه زامن منشه اؤ اِفرائيم وُو. ۲۹دا د منشه قبيلې اولاد دے :  د منشه زوئ مکير د جِلعاد ډلې پلار‌نيکۀ جوړ شو :  ۳۰دا د جِلعاد ډلې دى :  د يعزر ډلې، د حالق ډله، ۳۱اسرى اېل، شِکم، ۳۲سميدع اؤ حِفر. ۳۳د حِفر د زوئ صِلافحاد زامن نۀ وُو، صِرف لُوڼه يې وې، د هغوئ نومُونه دا دى :  محلاه، نوعاه، حجلاه، مِلکاه اؤ تِرضاه. ۳۴دا ډلې په شمېر کښې دوه پنځوس زره اؤ اووۀ سوه سړى وُو. ۳۵د اِفرائيم په قبيله کښې دا ډلې وې :  سُوتلح، بکر اؤ تحن. ۳۶د عيران قوم د سُوتلح اولاد وو. ۳۷دا ډلې په شمېر کښې دوه دېرش زره اؤ پينځۀ سوه سړى وُو. دا ډلې د يُوسف اولاد دے. ۳۸دا د بنيامين قبيلې ډلې دى :  بلع، اشبيل، اخيرام، ۳۹سُوفام اؤ حُوفام. ۴۰د ارد اؤ نعمان ډلې د بلع اولاد دے. ۴۱دا ډلې په شمېر کښې پينځۀ څلوېښت زره اؤ شپږ سوه سړى وُو. ۴۲سُوحام د دان د قبيلې ډلې وې، ۴۳کُوم چې په شمېر کښې څلور‌شپېتۀ زره اؤ څلور سوه سړى وُو. ۴۴د آشر په قبيله کښې دا ډلې وې :  يمنه، اِسوى اؤ بريعاه. ۴۵د حِبر اؤ ملکى‌اېل ډلې د بريعاه اولاد وو. ۴۶د آشر يوه لُور وه چې نُوم يې ساره وو. ۴۷په دې ډلو کښې د سړو شمېر درې پنځوس زره اؤ څلور سوه وو. ۴۸د نفتالى په قبيله کښې دا ډلې وې :  يحصى‌اېل، جونى، ۴۹يصر اؤ سليم. ۵۰په دې ډلو کښې د سړو شمېر پينځۀ څلوېښت زره اؤ څلور سوه وو. ۵۱ټول بنى اِسرائيل په شمېر کښې شپږ لاکهه يو زر اووۀ سوه اؤ دېرش سړى وُو. ۵۲مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل، ۵۳”د ميراث په توګه هغه زمکه په قبيلو باندې د سړو د شمېر په مُطابق تقسيم کړئ. ۵۴پچه ورباندې واچوئ اؤ هغه زمکه تقسيم کړئ، غټې قبيلې ته زيات ميراث ورکړئ اؤ وړې قبيلې ته لږه زمکه ورکړئ.“ ۵۷دا ډلې د ليوى په قبيله کښې ګڼلے شى :  جيرسون، قُهات اؤ مرارى. ۵۸د هغوئ په اولاد کښې دا وړې ډلې هم شامِل دى :  لِبنى، حبرون، محلى، موشى اؤ قورح. قُهات د عُمرام پلار وو، ۵۹هغۀ د ليوى لُور يوکبد وادۀ کړې وه، چې هغه په مِصر کښې پېدا شوې وه. د هغې نه د عُمرام دوه زامن، هارُون اؤ مُوسىٰ اؤ يوه لُور مريم پېدا شوه. ۶۰د هارُون څلور زامن وُو :  ندب، ابيهُو، اِلعازر اؤ اِتمر. ۶۱ندب اؤ ابيهُو په هغه وخت ووژلے شول کله چې هغوئ مالِک خُدائ ته هغه اور پېش کولو کُوم چې خُدائ پاک ته قبُول نۀ وو. ۶۲د نرانو ليويانو شمېر درويشت زره وو چې د هغوئ عُمر يوه مياشت يا د دې نه زيات وو. هغوئ د نورو بنى اِسرائيلو نه جُدا وشمېرلے شول، ځکه چې هغوئ ته د بنى اِسرائيلو په مېنځ کښې جائيداد نۀ مِلاوېدو. ۶۳دا ټولې ډلې مُوسىٰ اؤ اِلعازر په هغه وخت وشمېرلې چې د اُردن سيند نه پورې يريحو ته مخامخ د موآب په مېدانُونو کښې يې د بنى اِسرائيلو مردم‌شمارى وکړه. ۶۴په دې سړو کښې هغه کسان نۀ وُو چې د سينا په بيابان کښې مُوسىٰ اؤ هارُون په وړومبۍ مردم‌شمارۍ کښې شمېرلى وُو. ۶۵مالِک خُدائ وئيلى وُو چې هغوئ ټول به په صحرا کښې مړۀ شى، نو د يفُنه د زوئ کالب اؤ د نون زوئ يشوَع نه بغېر ټول مړۀ شول.