د شمېر کِتاب

پنځلسم باب

د قُربانۍ په باره کښې قانُون

۱مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل ۲چې بنى اِسرائيلو ته دا اصُول وښايه چې په هغه وطن کښې پرې عمل کوى کُوم يې چې هغوئ له ورکولو. ۳يو غوَيے، ګډه، يا يو چېلے مالِک خُدائ ته د سوزېدُونکې نذرانې په توګه يا د يوې منختې د پُوره کولو د نذرانې، يا د رضاکارانه نذرانې يا د ستاسو په مُقررو اخترُونو کښې د يوې نذرانې په توګه پېش کولے شى، د دې نذرانو بُوئ په مالِک خُدائ باندې ښۀ لګې. ۴هر څوک چې يو ګډ يا چېلے مالِک خُدائ ته د سوزېدُونکې نذرانې په توګه پېش کوى نو هغه به د دې هر يو ځناور سره يو کيلو اوړۀ راوړى چې د زيتُونو تېل ورسره ګډ وى، دا به د غلې نذرانې په توګه وى، يو ليټر به د انګُورو شراب ورسره هم وى. ۶کله چې يو ګډ پېش کېږى، نو دوه کيلو اوړۀ چې يو نيم ليټر د زيتُونو تېل ورسره ګډ وى، دا به د غلې نذرانې په توګه پېش کېږى، ۷يو نيم ليټر د انګُورو شراب به ورسره هم وى. د دې نذرانې بُوئ په مالِک خُدائ باندې ښۀ لګې. ۸کله چې يو غوَيے د سوزېدُونکې نذرانې په توګه يا د يوې منختې پُوره کولو د نذرانې يا د سلامتۍ د نذرانې په توګه مالِک خُدائ ته پېش کېږى، ۹د درې کيلو اوړو د غلې يوه نذرانه به پېش کېږى چې دوه ليټره د زيتُونو تېل ورسره ګډ وى، ۱۰دوه ليټره د انګُورو شراب به ورسره هم وى. د دې نذرانې بُوئ په مالِک خُدائ باندې ښۀ لګې. ۱۱دا هغه څۀ دى چې د هر يو غوَيى، ګډ، ګډُورى، يا چېلۍ سره به پېش کولے شى. ۱۲د ځناورو د شمېر په مُطابق به د دې څيزُونو مِقدار هم زياتولے شى. ۱۳د وطن ټول اصلى پېدائشى خلق چې کله يوه په اور تيارېدُونکې نذرانه پېش کوى نو هغوئ به داسې کوى، د دې بُوئ په مالِک خُدائ باندې ښۀ لګې. ۱۴اؤ کۀ ستاسو په مېنځ کښې د بل وطن کس وى، کۀ هغه د لږ وخت يا د ډېر وخت د پاره اوسېدُونکے وى، نو هغه به په اور تيارېدُونکې نذرانه پېش کوى، د دې بُوئ په مالِک خُدائ باندې ښۀ لګې، نو هغوئ به هم هغه شان اصُول منى. ۱۵په راتلُونکى ټولو وختُونو کښې، تاسو اؤ ستاسو سره اوسېدُونکى د بل وطن خلق به دا اصُول منى. تاسو اؤ هغوئ د مالِک خُدائ په نظر کښې يو شان يئ، ۱۶ستاسو اؤ د هغوئ د پاره به يو شان قانُون اؤ اصُول وى. ۱۷مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل ۱۸چې بنى اِسرائيلو ته دا اصُول وښايه چې په هغه وطن کښې پرې عمل کوى کُوم چې مالِک خُدائ هغوئ له ورکولو. ۱۹کله چې تاسو د هغه وطن د فصل نه خوراک کوئ، د هغې نه به څۀ برخه مالِک خُدائ ته د خاص برخې په توګه پېش کولے شى. ۲۰کله چې تاسو ډوډۍ پخوئ، نو د نوې غلې د وړومبۍ پېړې ډوډۍ به مالِک خُدائ ته د خاص برخې په توګه پېش کولے شى. دا به هم هغه شان پېش کولے شى چې څنګه تاسو په درمن کښې صفا شوې غله د خاص برخې په توګه پېش کوئ. ۲۱په راتلُونکى ټولو وختُونو کښې، تاسو چې کُومه ډوډۍ پخوئ نو دا نذرانه به مالِک خُدائ له ورکوئ. ۲۲خو کۀ څوک په غلطۍ سره په دې اصُولو باندې عمل کولو کښې ناکام شى کُوم چې مالِک خُدائ مُوسىٰ له ورکړى دى، ۲۳اؤ فرض کړئ کۀ راتلُونکى نسلُونه په دې هر څۀ کولو کښې ناکام شى چې مالِک خُدائ يې د مُوسىٰ په ذريعه حُکم کړے دے، ۲۴کۀ يوه داسې غلطى شوې وى چې قوم ته پته نۀ وى لګېدلې، نو هغوئ به يو غوَيے د سوزېدُونکې نذرانې په توګه پېش کړى، د دې بُوئ په مالِک خُدائ باندې ښۀ لګې، دا به د معيارى غلې نذرانې اؤ د څښلو نذرانې سره پېش کېږى. د دې نه علاوه، هغوئ به يو چېلے د ګُناه نذرانې په توګه هم پېش کوى. ۲۵اِمام به د قوم د پاره کفاره ادا کړى اؤ هغوئ به معاف کړے شى، ځکه چې هغه کار په غلطۍ سره شوے وو اؤ هغوئ خپله د ګُناه نذرانه په اور تيارېدُونکې نذرانې په توګه مالِک خُدائ ته راؤړله. ۲۶نو د بنى اِسرائيلو ټول قوم اؤ د هغوئ سره اوسېدُونکى د پردى وطن خلق به معاف کړے شى، ځکه چې ټول په دې غلطۍ کښې شامِل وُو. ۲۷کۀ يو کس په غلطۍ سره ګُناه وکړى، نو هغه به د يو کال چېلۍ د ګُناه نذرانې په توګه پېش کوى. ۲۸اِمام به په قُربان‌ګاه باندې د هغه کس د پاره کفاره ادا کړى، چا چې په غلطۍ سره ګُناه کړې وى اؤ هغه به معاف شى. ۲۹دا اصُول د هغه هر چا د پاره يو شان دى چې څوک په غلطۍ سره ګُناه وکړى، کۀ هغه په حقيقت کښې بنى اِسرائيلے وى يا د هغوئ سره اوسېدُونکے د پردى وطن کس وى. ۳۰خو کۀ يو کس د قصده ګُناه وکړى، کۀ هغه د خپل وطن يا د پردى وطن وى، نو د ګُناه په وجه هغۀ د مالِک خُدائ بې عِزتى کړې ده اؤ هغه به وژلے شى، ۳۱ځکه چې هغۀ د مالِک خُدائ د وېنا سپکاوے کړے دے اؤ قصداً يې د هغۀ يو حُکم مات کړے دے. نو هغه د خپل مرګ په خپله ذِمه وار دے.

د سبت ورځې د نۀ منلو د پاره سزا

۳۲کله چې بنى اِسرائيل لا په صحرا کښې وُو، نو يو سړے وليدے شو چې د سبت په ورځ يې خشاک راټولولو. ۳۳نو هغه مُوسىٰ، هارُون اؤ ټول قوم ته راوستلے شو، ۳۴اؤ قېد کړے شو، ځکه چې دا پته نۀ وه چې د هغۀ سره څۀ وکړے شى. ۳۵نو مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل، ”هغه سړے دې خامخا ووژلے شى، ټول قوم به هغه د خېمو نه بهر سنګسار کړى.“ ۳۶نو ټول قوم هغه د خېمو نه بهر بوتلو اؤ سنګسار يې کړو، هم هغه شان چې څنګه مالِک خُدائ حُکم کړے وو.

په جامو د ځوړندو مزو په باره کښې قانُون

۳۷مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل، ۳۸چې بنى اِسرائيلو ته ووايه :  د خپلو جامو په ګوټُونو باندې مزى راځوړند کړئ اؤ په هر يو مزى باندې يې يو د آسمانى رنګ تار ولګوئ. داسې به تاسو په راتلُونکى ټولو وختُونو کښې کوئ. ۳۹چې هر کله هم تاسو دا مزى ګورئ نو تاسو ته به زما ټول حُکمونه دريادېږى اؤ عمل به پرې کوئ، نو تاسو به زما نه نۀ اؤړئ اؤ د خپلو سترګو اؤ زړۀ په خواهِشُونه پسې به نۀ ګرځئ. ۴۰هغه مزى به تاسو ته دا دريادوى چې زما ټول حُکمونه منئ اؤ تاسو به په پُوره توګه زما يئ. ۴۱زۀ مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم، ما تاسو د مِصر وطن نه راوويستلئ چې ستاسو خُدائ پاک يم. زۀ مالِک خُدائ يم.“