د ليويانو کِتاب

نهم باب

حضرت هارُون قُربانۍ پېش کوى

۱د مُقررولو د رسمُونو نه پس په اتمه ورځ، هارُون د هغۀ زامن اؤ د اِسرائيليانو مشران مُوسىٰ راوغوښتل. ۲هغۀ هارُون ته ووئيل، ”يو څخے اؤ يو ګډ روان کړه چې هيڅ عېب په کښې نۀ وى اؤ مالِک خُدائ ته يې پېش کړه، څخے د ګُناه د نذرانې د پاره دے اؤ ګډ د سوزېدُونکې نذرانې د پاره دے. ۳بيا بنى اِسرائيلو ته ووايه چې د ګُناه د نذرانې د پاره يو چېلے، د يو کال څخے اؤ د يو کال ګډُورے بوځى چې هيڅ عېب په کښې نۀ وى، دا به د سوزېدُونکې نذرانې د پاره وى، ۴اؤ يو غوَيے اؤ يو ګډ به د سلامتۍ د نذرانې د پاره وى. هغوئ به دا مالِک خُدائ ته قُربانى کړى، د غلې نذرانه به هم وى چې تېل ورسره ګډ وى. هغوئ به خامخا داسې کوى ځکه چې مالِک خُدائ به نن هغوئ ته څرګندېږى.“ ۵هغوئ هر څۀ د مُقدسې خېمې مخې ته راوړل چې څنګه مُوسىٰ حُکم کړے وو اؤ د مالِک خُدائ د عِبادت د پاره ټول قوم هلته راغونډ شو. ۶مُوسىٰ ووئيل، ”مالِک خُدائ تاسو له حُکم درکړے دے چې دا هر څۀ وکړئ، نو د هغۀ د حضُور سپين جلال به تاسو ته ښکاره شى.“ ۷بيا هغۀ هارُون ته ووئيل، ”قُربان‌ګاه ته لاړ شه اؤ د ګُناه نذرانه اؤ سوزېدُونکې نذرانه پېش کړه چې ستا اؤ د خلقو د پاره کفاره ادا شى. د خلقو د پاره نذرانه پېش کړه اؤ د هغوئ د پاره کفاره ادا کړه، هم هغه شان چې څنګه مالِک خُدائ حُکم کړے دے.“ ۸هارُون قُربان‌ګاه ته لاړو اؤ د خپل ځان د پاره يې يو څخے د ګُناه د نذرانې په توګه حلال کړو. ۹د هغۀ زامنو وينه راوړه اؤ هغۀ خپله ګوته په دې کښې ډُوبه کړه، لږه يې د قُربان‌ګاه په ښکرو پورې ولګوه اؤ پاتې شوې وينه يې د قُربان‌ګاه په بېخ کښې توئ کړه. ۱۰بيا هغۀ د ګُناه د نذرانې نه وازګه، پښتورګى اؤ د اينې ښۀ حِصه په قُربان‌ګاه باندې وسوزول، هم هغه شان چې څنګه مالِک خُدائ مُوسىٰ ته حُکم ورکړے وو. ۱۱خو هغۀ غوښه اؤ څرمن د کېمپ نه بهر وسوزوله. ۱۲هغه ځناور يې حلال کړو کُوم چې د هغۀ د خپلې سوزېدُونکې نذرانې د پاره وو. د هغۀ زامنو هغۀ له وينه راوړه، نو هغۀ د قُربان‌ګاه په څلورو واړو طرفُونو باندې وشيندله. ۱۳بيا هغوئ هغۀ له د سوزېدُونکې نذرانې يوه يوه حِصه سره د سر ورکړه اؤ هغۀ دا په قُربان‌ګاه باندې وسوزول. ۱۴بيا هغۀ دنننى اندامُونه اؤ پتُونُونه ووينځل اؤ په قُربان‌ګاه باندې يې د پاتې شوې سوزېدُونکې نذرانې د پاسه وسوزول. ۱۵د هغې نه پس، هغۀ د خلقو نذرانې پېش کړې. چېلے يې بوتلو کُوم چې د خلقو د ګُناه د پاره پېش کولے شو، حلال اؤ پېش يې کړو، هم هغه شان چې څنګه يې د خپلې ګُناه د پاره پېش کړے وو. ۱۶هغۀ د سوزېدُونکې نذرانې د پاره ځناور هم راوستلو اؤ د اصُولو په مُطابق يې پېش کړو. ۱۷هغۀ د غلې نذرانه پېش کړه، هغۀ يو مُوټے اوړۀ واخستل اؤ په قُربان‌ګاه باندې يې وسوزول. دا د هرې ورځې سوزېدُونکې نذرانې نه علاوه وه. ۱۸هغۀ غوَيے اؤ ګډ د خلقو د پاره د سلامتۍ نذرانې په توګه حلال کړل. د هغۀ زامنو هغۀ له وينه راوړه اؤ هغۀ د قُربان‌ګاه په څلورو واړو طرفُونو باندې واچوله. ۱۹هارُون د غوَيى اؤ ګډ د وازګې والا حِصې واخستلې، ۲۰د هغه ځناورو په سينو يې د پاسه کېښودلې اؤ هر څۀ يې قُربان‌ګاه ته راوړل. هغۀ وازګه په قُربان‌ګاه باندې وسوزوله ۲۱اؤ هغه سينې اؤ ښے پتُون يې مالِک خُدائ ته د اِمامانو د پاره د خاص تُحفې په توګه پېش کړې، څنګه چې مُوسىٰ حُکم کړے وو. ۲۲چې کله هارُون ټولې قُربانۍ ختمې کړې، هغۀ خپل لاسُونه د خلقو طرف ته اُوږدۀ کړل اؤ د هغوئ د پاره يې برکت وغوښتو اؤ بيا راکُوز شو. ۲۳مُوسىٰ اؤ هارُون د مالِک خُدائ مُقدسې خېمې ته دننه لاړل اؤ چې راووتل، نو د خلقو د پاره يې برکت وغوښتلو اؤ د مالِک خُدائ سپين جلال ټولو خلقو ته څرګند شو. ۲۴ناڅاپه مالِک خُدائ اور راولېږلو اؤ دې اور په قُربان‌ګاه باندې د وازګې والا حِصې اؤ سوزېدُونکې نذرانه پُوره وسوزوله. چې خلقو دا وليدل، نو هغوئ ټولو چغې کړې اؤ سجده يې وکړه.