د ليويانو کِتاب

اَتم باب

د هارُون اؤ د هغۀ د زامنو مُقرر کېدل

د هِجرت کِتاب ۲۹ :  ۱‏-۳۷

۱بيا مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل، ۲”هارُون اؤ د هغۀ زامن اؤ د اِمامانو لِباس، د غوړولو تېل، د ګُناه نذرانې د پاره څخے، د پتيرې ډوډۍ ټوکرۍ اؤ دوه ګډان راوله. ۳اؤ زما د حضُور مُقدسې خېمې د دروازې خُلې ته ټول قوم راوغواړه چې هلته راغونډ شى.“ ۴مُوسىٰ هم هغه شان وکړل چې څنګه مالِک خُدائ حُکم ورکړے وو اؤ چې کله ټول قوم هلته راغونډ شو، ۵نو مُوسىٰ هغوئ ته ووئيل، ”زۀ چې څۀ کوم مالِک خُدائ د دې حُکم راکړے دے.“ ۶مُوسىٰ هارُون اؤ د هغۀ زامن مخکښې راوستل اؤ هغوئ له يې په اوبو غُسل وکړو. ۷هغۀ هارُون ته هغه قميص اؤ چُوغه ورواغوستله اؤ د ملا نه يې پټۍ ورله تاؤ کړه. هغه پېش بند يې ورواغوستلو اؤ په يو ښۀ ګلکارى شوى کمر‌بند سره يې ونښلولو چې د هغۀ د ملا نه تاؤ وو. ۸هغۀ ورله د سينې جېب ولګولو اؤ اُوريم اؤ تميم يې په کښې کېښودل. ۹هارُون ته يې پټکے ورپه سر کړو اؤ د دې مخې ته يې د سرو زرو ګُل ولګولو چې دا د وقف کولو مُقدسه نښه وه، هم هغه شان چې څنګه مالِک خُدائ هغۀ ته حُکم ورکړے وو. ۱۰بيا مُوسىٰ د غوړولو تېل واخستل اؤ د مالِک خُدائ د حضُور په مُقدسه خېمه اؤ چې په هغې کښې څۀ هم وُو په هغې باندې يې ولګول، نو هغۀ دا هر څۀ مالِک خُدائ ته مخصُوص کړل. ۱۱هغۀ څۀ تېل اووۀ ځله په قُربان‌ګاه، د دې په سامان اؤ د وينځلو په ښانک اؤ د دې په بېخ باندې وشيندل، د دې د پاره چې دا مالِک خُدائ ته وقف کړى. ۱۲مُوسىٰ د هارُون په سر باندې د غوړولو دپاره څۀ تېل واچول اؤ سر يې ورله غوړ کړو چې وقف شى. ۱۳بيا، مُوسىٰ د هارُون زامن مخکښې راوستل اؤ قميصُونه يې ورواغوستل، د هغوئ د ملا نه يې پټۍ تاؤ کړې اؤ ټوپۍ يې ورپه سر کړې، هم هغه شان چې څنګه مالِک خُدائ حُکم ورکړے وو. ۱۴بيا مُوسىٰ د ګُناه د نذرانې د پاره هغه څخے راوستو اؤ هارُون اؤ د هغۀ زامنو د دې په سر باندې خپل لاسُونه کېښودل. ۱۵مُوسىٰ دا حلال کړو اؤ څۀ وينه يې واخستله اؤ د خپلې ګوتې سره يې د قُربان‌ګاه په ښکرُونو پورې ولګوله، د دې د پاره چې وقف يې کړى. بيا هغۀ پاتې شوې وينه د قُربان‌ګاه په بېخ کښې توئ کړه. نو دا يې وقف کړه اؤ د دې کفاره يې ادا کړه. ۱۶مُوسىٰ په کولمو پرته ټوله وازګه، د اينې ښۀ حِصه، پښتورګى سره د هغه وازګې چې ورباندې پرتې وى، دا هر څۀ يې واخستل اؤ په قُربان‌ګاه باندې يې وسوزول. ۱۷خو هغۀ څخے، سره د څرمنې، غوښې اؤ د کولمو يوړو اؤ د خېمو نه بهر يې وسوزولو، هم هغه شان چې څنګه مالِک خُدائ حُکم ورکړے وو. ۱۸بيا، مُوسىٰ د سوزېدُونکې نذرانې د پاره ګډ راوستلو اؤ هارُون اؤ د هغۀ زامنو خپل لاسُونه د دې په سر کېښودل. ۱۹مُوسىٰ دا حلال کړو اؤ د دې وينه يې د قُربان‌ګاه په څلورو واړو طرفُونو باندې وشيندله. ۲۰هغۀ دا ګډ حِصې حِصې کړو اؤ د هغۀ دننى اندامُونه اؤ پتُونُونه يې په اوبو ووينځل اؤ سر، وازګه اؤ نور ټول پاتې شوے ګډ يې په قُربان‌ګاه باندې وسوزولو، هم هغه شان چې څنګه مالِک خُدائ حُکم ورکړے وو. دا سوزېدُونکې نذرانه يوه په اور تيارېدُونکې نذرانه وه اؤ د دې بُوئ په مالِک خُدائ ښۀ ولګېدو. ۲۲بيا مُوسىٰ دويم ګډ راوستلو، کُوم چې د اِمامانو د مُقررولو د پاره وو اؤ هارُون اؤ د هغۀ زامنو خپل لاسُونه د دې په سر کېښودل. ۲۳مُوسىٰ دا حلال کړو اؤ څۀ وينه يې واخستله اؤ د هارُون د ښى غوږ په نرم ځائ، د هغۀ د ښى لاس په غټه ګوته اؤ د هغۀ د ښۍ خپې په غټه ګوته باندې يې ولګوله. ۲۴بيا هغۀ د هارُون زامن مخکښې راوستل اؤ څۀ وينه يې د هغوئ د ښى غوږُونو په نرمو ځايُونو، د هغوئ د ښى لاسُونو په غټو ګوتو اؤ د هغوئ د ښۍ خپو په غټو ګوتو پورې ولګوله. بيا مُوسىٰ هغه پاتې شوې وينه د قُربان‌ګاه په څلورو واړو طرفُونو باندې وشيندله. ۲۵هغۀ وازګه، لم، هغه ټوله وازګه چې په دننى اندامُونه پرته وى، د اينې ښۀ حِصه، پښتورګى سره د هغه وازګې چې ورباندې پرته وى اؤ ښے پتُون واخستلو. ۲۶بيا هغۀ د پتيرې ډوډۍ د ټوکرۍ نه يوه ډوډۍ واخستله کُومه چې مالِک خُدائ ته وقف شوې وه، يوه غوړه ډوډۍ اؤ يوه نرۍ ډوډۍ راواخستله اؤ د وازګې اؤ د ښى پتُون د پاسه يې کېښودله. ۲۷هغۀ دا هر څۀ د هارُون اؤ د هغۀ د زامنو په لاسُونو کښې کېښودل، نو هغوئ دا د يوې خاص تُحفې په توګه مالِک خُدائ ته پېش کړل. ۲۸مُوسىٰ دا هر څۀ د هغوئ نه واخستل اؤ په قُربان‌ګاه باندې يې، د سوزېدُونکې نذرانې د پاسه، د مُقررولو نذرانې په توګه وسوزول. دا په اور سوزېدُونکې نذرانه وه اؤ د دې بُوئ په مالِک خُدائ ښۀ ولګېدو. ۲۹بيا مُوسىٰ هغه سينه واخستله اؤ مالِک خُدائ ته يې د يوې خاص تُحفې په توګه پېش کړه. دا د مُوسىٰ د مُقررولو په ګډ کښې حِصه وه. مُوسىٰ هر څۀ هم هغه شان وکړل چې څنګه مالِک خُدائ حُکم ورکړے وو. ۳۰مُوسىٰ د سر غوړولو څۀ تېل اؤ څۀ وينه د قُربان‌ګاه نه واخستله اؤ په هارُون اؤ د هغۀ په زامنو اؤ د هغوئ په جامو يې وشيندله. داسې هغۀ هغوئ اؤ د هغوئ جامې مالِک خُدائ ته مخصُوصې کړې. ۳۱مُوسىٰ هارُون اؤ د هغۀ زامنو ته ووئيل، ”دا غوښه د مالِک خُدائ د حضُور خېمې خُلې ته يوسئ، وې يشوئ اؤ د هغې ډوډۍ سره يې وخورئ کُومه چې د مُقررولو نذرانې په ټوکرۍ کښې ده، هم هغه شان چې څنګه مالِک خُدائ حُکم کړے دے. ۳۲کُومه غوښه يا ډوډۍ چې پاتې وى نو هغه وسوزوئ. ۳۳اووۀ ورځې به تاسو د خېمې د دروازې خُلې نه نۀ ځئ، چې ستاسو د مُقررولو رسمُونه پُوره شوى نۀ وى. ۳۴چې نن مُونږ څۀ وکړل نو مالِک خُدائ مُونږ له د دې کولو حُکم راکړے دے، چې ستاسو د ګُناه کفاره ادا کړُو. ۳۵تاسو به د مُقدسې خېمې د دروازې په خُلۀ کښې اووۀ شپې اؤ ورځې پاتے کېږئ، هغه کار به کوئ د کُوم چې مالِک خُدائ حُکم کړے دے. کۀ تاسو داسې ونۀ کړئ نو مړۀ به شئ. ځکه چې دا هغه څۀ دى د کوم چې مالِک خُدائ ما له حُکم راکړے دے.“ ۳۶نو هارُون اؤ د هغۀ زامنو هغه هر څۀ وکړل لکه څنګه چې مالِک خُدائ د مُوسىٰ په ذريعه حُکم ورکړے وو.