دَ يوحنا په مُطابق دَ مالِک عيسىٰ مسيح زيرے

اُووم باب

دَ عيسىٰ دَ ورُوڼو بے اِعتقادى

۱دَ دے نه پس عيسىٰ په ګليل کښے ګرزيدو. هغۀ دَ يهوديه نه په ډډه تلل غوښتل ځکه چه يهوديانو دا موقع لټوله چه هغه مړ کړى. ۲اَؤ دَ يهوديانو دَ تمبوانو اختر رانزدے وو. ۳دَ هغۀ وروڼو هغۀ ته ووئيل، ”تۀ دا علاقه پريږده اَؤ يهوديه ته لاړ شه دَ دے دَ پاره چه ستا مُريدان هغه لوئے کارُونه چه تۀ ئے کوے، ووينى. ۴ولے چه هيڅوک پټ کارُونه نۀ کوى چه خپل ځان ښکاره کړى که چرے تۀ په رښتيا داسے کارُونه کوے لکه چه دِ دا وکړل نو دُنيا ته ځان څرګند کړه.“ ۵دَ هغۀ وروُڼو هم په هغۀ باندے ايمان نۀ لرو.

۶عيسىٰ هغوئ ته ووئيل، ”زما دَ پاره ټاکلے شوے وخت لا نۀ دے راغلے، ستاسو دَ پاره هر وخت صحيح دے ۷دُنيا تاسو سره دُښمنى نۀ شى کولے خو ما سره دُښمنى کوى ځکه چه زَۀ دَ دوئ بد کارُونه څرګندوم ۸تاسو په خپله اختر ته لاړ شئ، زَۀ دے اختر له نۀ ځم ځکه چه زما دَ پاره ټاکلے شوے وخت لا نۀ دے راغلے“ ۹هم دَ دے جواب سره عيسىٰ په ګليل کښے پاتے شو.

عيسىٰ دَ تمبوانو په اختر کښے

۱۰کله چه دَ عيسىٰ وروُڼه اختر ته تللى وُو نو هغه په خپله هم لاړو، خو په ښکاره نه بلکه په پټه ۱۱يهوديانو په اختر کښے دَ هغۀ لټُون کاوو اَؤ دا تپوس ئے کاوو چه ”عيسىٰ چرته دے؟“ ۱۲اَؤ په ګڼه کښے دَ هغۀ په حقله دا ګنګوسے روان وو، چا به وئيل چه ”هغه ښۀ سړے دے،“ خو نورو به وئيل چه ”نه، هغه خلق بے لارے کوى.“ ۱۳نو بيا هم خلقو دَ يهوديانو دَ ويرے ښکاره هيڅ نۀ شُو وئيلے.

۱۴کله چه اختر نيمے ته ورسيدلو نو عيسىٰ دَ خُدائے کور ته لاړو اَؤ هلته ئے تعليم شروع کړو. ۱۵يهوديان حيران شول اَؤ وئے وئيل، ”دا لا څنګه چل دے، دا عامى سړے څۀ رنګ دَ دومره علم خاوند شو؟“

۱۶عيسىٰ جواب ورکړو، ”کُوم تعليم چه زَۀ ورکوم دا تعليم زما نۀ دے، دا دَ هغۀ تعليم دے چا چه زَۀ را استولے يم. ۱۷دَ چا چه دا مرضى وى چه دَ خُدائے رضا پُوره کړى، هغه به په دے پوهه شى چه دا تعليم چه زَۀ ئے ورکوم دا دَ هغۀ له طرفه دے، که ما په خپله جوړ کړے دے. ۱۸دَ کُوم سړى تعليم چه دَ هغۀ له طرفه وى هغه تش دَ ځان دَ پاره عزت غواړى خو کُوم سړے چه دَ خپل راليږُونکى عزت غواړى هغه په حقيقت کښے وفادار دے اَؤ په هغۀ کښے هيڅ ټګى نِشته. ۱۹آيا مُوسىٰ تاسو ته شريعت نۀ وو درکړے؟ خو تاسو ټولو هغه مات کړو. تاسو ولے زما په مرګ پسے شوى يئ؟“

۲۰ګڼے جواب ورکړو، ”په تا پيريان ناست دى. ګنى څوک دا غواړى چه تا ووژنى؟“

۲۱عيسىٰ جواب ورکړو، ”ما تش يو ځل دَ سبت په ورځ مُعجزه وکړله اَؤ تاسو ټول حيران شوئ ۲۲خو دے ته خيال وکړئ چه مُوسىٰ تاسو ته دَ سُنت کولو شريعت درکړو، اګر چه دا دَ مُوسىٰ دَ طرف نه نۀ وو بلکه دَ پلارُونو نيکُونو دَ وخته راسے راروان وو، اَؤ تاسو دَ سبت په ورځ سُنتونه کوئ ۲۳ښه، نو که تاسو دَ سبت په ورځ سُنتونه کوئ دَ دے دَ پاره چه دَ مُوسىٰ دَ شريعت حُکم مات نۀ شى نو بيا تاسو زما نه په دے وجه خفه يئ چا ما دَ سبت په ورځ يو سړے بلکل ولے روغ کړو؟ ۲۴نو په ظاهر دارئ فيصله مه کوئ بلکه په اِنصاف فيصله کوئ“

دا مسيح دے څۀ؟

۲۵په دے باندے دَ بيتُ المُقدس خلقو دا وينا شروع کړه، ”آيا دا هغه سړے نۀ دے چه دَ چا دَ وژلو کوشِش کولے شى؟ ۲۶اَؤ وګورئ، دَئے دلته کښے ښۀ په ډاګه لګيا دے اَؤ هغوئ ورته هيڅ نۀ شى وئيلے. آيا دا خو نۀ ده چه زمُونږ مشرانو دا فيصله کړے ده چه دَئے په رښتيا مسيح دے؟ ۲۷اَؤ مُونږ ته بيا هم دا معلُومه ده چه دا سړے دَ کُومه راځى خو هر کله چه مسيح راشى نو هيچا ته به معلُومه نۀ وى چه دَ کُوم ځائے دے.“

۲۸په دغه وخت عيسىٰ دَ خُدائے په کور کښے دَ تعليم په دوران کښے چغه وويستله چه ”بے شکه په رښتيا چه تاسو ما پيژنئ. په رښتيا چه تاسو دَ دے نه هم خبر يئ چه زَۀ له کُومے راغلے يم. خو بيا هم زَۀ په خپله مرضئ نۀ يم راغلے، زَۀ هغه چا را استولے يم څوک چه رښتينے دے اَؤ تاسو ئے نۀ پيژنئ. ۲۹زَۀ هغه پيژنم ځکه چه زَۀ دَ هغۀ نه راغلے يم اَؤ دا هغه دے چه زَۀ ئے را استولے يم.“

۳۰په دے هغوئ دَ هغۀ دَ رانيولو کوشش وکړو خو بيا هم هيچا هغۀ ته لاس وانۀ چولے شو ځکه چه دَ هغۀ دَ پاره ټاکلے شوے وخت لا نۀ وو راغلے. ۳۱خو بيا هم په خلقو کښے ډيرو په هغۀ ايمان راؤړو اَؤ هغوئ وئيل چه ”کله چه مسيح راځى نو آيا هغه به دَ دے سړى نه زياتے مُعجزے څرګندے کړى څۀ؟“

دَ عيسىٰ دَ ګرفتارولو دَ پاره ئے دَ خُدائے دَ کور خادمان واستول

۳۲فريسيانو دَ عيسىٰ په حقله دَ خلقو دا ګُوريدل واؤريدل، ځکه مشرانو کاهنانو اَؤ فريسيانو دَ خُدائے دَ کور خادمان دَ هغۀ په نيولو پسے وليږل. ۳۳بيا عيسىٰ ووئيل چه ”زَۀ به څۀ لږه مُوده تاسو سره يم اَؤ پس له هغے به بيا هغۀ له ځم چا چه زَۀ را استولے يم. ۳۴تاسو به ما پسے لټُون کوئ خو بيا به مے نۀ مُومئ اَؤ چرته چه به زَۀ يم هلته به تاسو نۀ شئ راتلے.“

۳۵نو يهوديانو يو تر بله ووئيل چه ”دے چرته تلل غواړى چه مُونږ به ئے بيا نۀ شُو مُوندے؟ آيا دے به هغه چا له لاړ شى څوک چه په يُونانيانو کښے خوارۀ وارۀ پراتۀ دى اَؤ يُونانيانو ته به تعليم ورکوى؟ ۳۶دَ هغۀ دَ دے وينا نه مطلب څۀ دے چه تاسو به ما لټوئ خو مُوندے به مے نۀ شئ اَؤ چه زَۀ چرته يم تاسو هلته نۀ شئ راتلے؟“

دَ ژوندُون دَ اوبو سيندُونه

۳۷دَ اختر په آخرى اَؤ دَ ټولو نه په لويه ورځ عيسىٰ ودريدلو اَؤ په چغو ئے ووئيل، ”څوک چه تږے وى هغه دِ ما له راشى، هغه دِ وڅښى. ۳۸اَؤ څوک چه په ما ايمان راؤړى، لکه چه صحيفے وائى :  دَ ژوندُون دَ ابو سيندُونه به دَ هغۀ نه بهيږى.“ ۳۹عيسىٰ دا خبره دَ هغه رُوحُ القُدس په باره کښے وکړه، کُوم چه په هغه چا نازليدُونکے وو چا چه په عيسىٰ ايمان راؤړو، ځکه چه رُوحُ القُدس لا نازل شوے نۀ وو، ولے چه عيسىٰ لا خپل جلال ته رسيدلے نۀ وو.

دَ خلقو په مينځ کښے بے اِتفاقى

۴۰دَ دے په آؤريدو ځنو خلقو ووئيل، ”هم دا به يقينًا هغه راتلُونکے پيغمبر وى،“ ۴۱نورو ووئيل چه ”دا مسيح دے،“ اَؤ نورو ووئيل چه ”يقينًا چه دَ ګليل نه به راځى ۴۲آيا صحيفے دا نۀ وائى چه مسيح به دَ داؤد دَ خاندان نه وى اَؤ دَ داؤد دَ کلى بيتُ لحم به وى؟“ ۴۳اَؤ دغه شان دَ عيسىٰ په وجه په خلقو کښے بے اِتفاقى پيدا شوه. ۴۴ځنے دَ هغۀ دَ نيولو په حق کښے وُو خو هيچا هم هغۀ ته لاس وانۀ چولے شو.

دَ حاکمانو بے اِعتقادى

۴۵دَ خُدائے دَ کور خادمان مشرانو کاهنانو اَؤ فريسيانو ته بيرته راغلل اَؤ هغوئ ورته ووئيل، ”تاسو هغه ولے رانۀ وستو؟“

۴۶هغوئ جواب ورکړو چه ”هيڅوک هم داسے خبرے نۀ کوى لکه دا سړے چه ئے کوى.“

۴۷فريسيانو ورته ووئيل چه ”تاسو هم ګُمراه شوى يئ څۀ؟ ۴۸آيا زمُونږ په مشرانو کښے يو هم په هغۀ ايمان راوړے دے څۀ؟ يا يو فريسى هم؟ ۴۹دا خلق چه په شريعت نه پوهيږى لعنتيان دى.“

۵۰بيا په هغوئ کښے نيکوديموس نومے يو سړى، يعنے هغه سړے چه يو ځل وړاندے عيسىٰ له راغلے وو، په کښے ورودانګل اَؤ هغۀ ووئيل چه ۵۱”آيا زمُونږ شريعت مُونږ ته دا اِجازت راکوى چه تر څو دَ يو سړى بيان په خپله وانۀ ورُو اَؤ هغۀ ته دَ صفايئ موقعه ورنۀ کړُو نو هغه مُونږ مُجرم کولے شُو څۀ؟“

۵۲هغوئ جواب ورکړو، ”تۀ هم ګليلى يئے څۀ؟ وګوره اَؤ صحيفے ولوله، نو په خپله به خبر شے چه يو نبى هم له ګليل نه نۀ راځى.“