د پېدايښت کِتاب

اُوولسم باب

سُنت د تړون يوه نښه

۱چې کله ابرام د يو کم سلو کالو وو، نو مالِک خُدائ هغۀ ته راڅرګند شو اؤ وې وئيل، ”زۀ قادر خُدائ يم. زما تابعدارى کوه اؤ همېشه بې‌عېبه اوسه. ۲زۀ تا سره دا تړون کوم چې ډېر اولاد به درکړم.“ ۳ابرام مخ په زمکه ولګولو، سجده يې وکړه اؤ خُدائ پاک ووئيل چې، ۴”ګوره! زۀ تا سره دا تړون کوم :  زۀ دا تړون کوم چې تۀ به د ډېرو قومُونو پلار شې. ۵نور به تا ته ابرام نۀ شى وئيلے، ستا نُوم اِبراهيم شو، ځکه چې زۀ تا د ډېرو قومُونو پلار جوړوم. ۶زۀ به تا بې‌حده ډېر آباد کړم، اؤ ستا نه به قومُونه جوړ کړم اؤ ستا په اولاد کښې به بادشاهان وى. ۷زما به تا اؤ ستا د اولاد سره دا تړون وى، دا به په راتلُونکو نسلُونو کښې يو نۀ ختمېدُونکے تړون وى. زۀ به ستا اؤ ستا د اولاد خُدائ پاک يم. ۸زۀ به تا اؤ ستا اولاد له دا وطن ورکوم په کُوم کښې چې تۀ اوس مُسافر يې. د کنعان ټول وطن به همېشه د پاره ستا د اولاد وى اؤ زۀ به د هغوئ خُدائ پاک يم.“ ۹خُدائ پاک اِبراهيم ته ووئيل، ”تۀ به زما سره دا تړون پُوره کوې، ستا اؤ ستا د اولاد د راتلُونکو نسلُونو سره به دا تړون وى. ۱۰تۀ اؤ ستا د اولاد هر يو نر به خامخا سُنت کېږى. ۱۱د نن نه پس به تاسو هر يو نر ماشُوم سُنت کوئ چې هغه د اتو ورځو شى، ورسره هغه نوکران چې ستاسو په کور کښې پېدا وى اؤ هغه هم چې د بل وطن نه راوستلے شوى دى. د دې نه به دا معلُومېږى چې زما اؤ ستا په مېنځ کښې تړون شته. ۱۳هر يو به خامخا سُنت کېږى، دا به په بدن يوه نښه وى چې پته لګې چې تا سره زما تړون نۀ ختمېدُونکے دے. ۱۴خو چې کُوم نر سُنت شوے نۀ وى هغه به زما د خلقو نه بېل وى، ځکه چې هغۀ زما تړون مات کړے دے.“ ۱۵خُدائ پاک اِبراهيم ته ووئيل، ”تۀ نور خپلې ښځې ته سارۍ مۀ وايه، د نن نه پس د هغې نُوم ساره شو. ۱۶زۀ به هغې له برکت ورکړم اؤ د هغې نه به ستا يو زوئ پېدا شى. زۀ به هغې له برکت ورکړم اؤ هغه به د قومُونو مور شى اؤ د هغې په اولاد کښې به بادشاهان وى.“ ۱۷اِبراهيم تندے په زمکه ولګولو، سجده يې وکړه، خو اِبراهيم په خندا شو، چې کله هغۀ سوچ کولو، ”چې يو سړے د سلو کالو زوړ وى د هغۀ بچى پېدا کېدے شى څۀ؟ د ساره بچى پېدا کېدے شى چې د لس کم سل کالو زَړه ده؟“ ۱۸اِبراهيم خُدائ پاک ته ووئيل، ”کاش چې تۀ اِسمٰعيل زما وارث کړې!“ ۱۹خو خُدائ پاک ووئيل چې، ”نه. ستا د خپلې ښځې ساره نه به يو زوئ پېدا شى اؤ د هغۀ نُوم اِسحاق کېږده. د هغۀ اؤ د هغۀ د اولاد سره به همېشه د پاره زما تړون وى. کُوم چې يو نۀ ختمېدُونکے تړون دے. ۲۰ما ستا د اِسمٰعيل د پاره سوال اؤرېدلے دے، نو هغۀ له به هم برکت ورکړم اؤ هغۀ له به ډېر بچى اؤ ډېر اولاد ورکړم. هغه به د دولسو بادشاهانو پلار وى اؤ زۀ به د هغۀ د اولاد نه يو لوئ قوم جوړ کړم. ۲۱خو زما به ستا د زوئ اِسحاق سره تړون وى، چې هغه به تقريباً بل کال په دې ورځو کښې د ساره نه پېدا کېږى.“ ۲۲چې کله خُدائ پاک د اِبراهيم سره خبرې تر سره کړې، نو ترې نه لاړو. ۲۳هم په هغه ورځ اِبراهيم اِسمٰعيل اؤ په کور کښې چې څومره نران پېدا شوى وُو هغه ټول يې سُنت کړل، سره د هغو نوکرانو چې د هغۀ په کور کښې پېدا شوى وُو اؤ هغه يې هم سُنت کړل چې د بل وطن نه راوستلے شوى وُو لکه څنګه چې خُدائ پاک هغۀ ته وئيلى وُو. ۲۴اِبراهيم د يو کم سلو کالو وو چې هغه سُنت شو، ۲۵اؤ د هغۀ زوئ اِسمٰعيل د ديارلسو کالو وو. ۲۶دوئ دواړه په يوه ورځ سُنت شول، ۲۷اؤ ورسره د اِبراهيم ټول نوکران هم سُنت شول.