د هِجرت کِتاب

اته دېرشم باب

د سوزېدُونکې نذرانې قُربان‌ګاه جوړول

د هِجرت کِتاب ۲۷ :  ۱‏-۸

۱د سوزېدُونکې نذرانې د پاره، د کيکر د لرګى نه هغۀ يوه قُربان‌ګاه جوړه کړه. هغه څلور‌ګوټه وه، چې اووۀ نيم فُټه اُوږده وه، اووۀ نيم فُټه پلنه اؤ څلور نيم فُټه لوړه وه. ۲هغۀ د څلورو ګوټُونو د پاره د ښکرو په شان څيزُونه جوړ کړل چې د قُربان‌ګاه سره يو ځائ کړل. هغۀ په دې هر څۀ باندې د زېړو پترى خېژولى وُو. ۳هغۀ د قُربان‌ګاه د پاره دا ټول سامان هم جوړ کړو :  د ايرو د لرې کولو د پاره لوښى، بېلچې، جامُونه، درې غاښى اؤ د ګرمې ايرې لرې کولو د پاره لُوښى. دا ټول سامان د زېړو نه جوړ وو. ۴هغۀ د زېړو يوه جالۍ جوړه کړه اؤ دا يې د قُربان‌ګاه د ژۍ لاندې کېښوده، چې د قُربان‌ګاه مېنځ ته رسېدلې وه. ۵هغۀ څلور کَړۍ جوړې کړې اؤ په څلورو ګوټُونو يې ورله ولګولې. ۶هغۀ د وړولو د پاره د کيکر د لرګى نه ورله څلور بازوګان جوړ کړل اؤ د زېړو پترى يې ورباندې وخېژول، ۷اؤ د قُربان‌ګاه دواړو طرفُونو ته چې کُومې کَړۍ وې په هغو کښې يې ولګولې. قُربان‌ګاه د لرګى تختو نه جوړه وه اؤ د مينځ نه تشه وه.

د زېړو ښانک جوړول

د هِجرت کِتاب ۳۰ :  ۱۸

۸هغۀ د زېړو ښانک اؤ د دې بېخ د هغه ښځې د زېړو د ائينو نه جوړ کړو کُومې چې د مالِک خُدائ د حضُور خېمې په دروازه کښې خِدمت کولو.

د مالِک خُدائ د حضُور خېمې دربار

د هِجرت کِتاب ۲۷ :  ۹‏-۱۹

۹هغۀ د مهينې لټې د پړدو نه د مالِک خُدائ د حضُور خېمې د پاره دربار جوړ کړو. د جنُوب په طرف پړدې پنځوس ګزه اُوږدې وې، ۱۰دا د زېړو شلو ستنو اؤ د زېړو په شلو خپو کښې، د سپينو زرو کُنډو اؤ د سپينو زرو سيخُونو په ذريعه ټينګې کړے شوې وې. ۱۱دربار د شمال په طرف هم دومره وو. ۱۲د نمرپرېواتۀ طرف هم پينځۀ ويشت ګزه اُوږدې پړدې وې، سره د لسو ستنو اؤ لسو خپو اؤ د کُنډو اؤ سيخُونو چې د سپينو زرو نه جوړ وُو. ۱۳نَمرخاتۀ طرف، چرته چې دروازه وه، هلته هم دربار پينځۀ ويشت ګزه اُوږد وو. ۱۴د دروازې دواړو طرفُونو ته د درې ستنو اؤ درې خپو سره اووۀ نيم ګزه پړدې وې. ۱۶د دربار ګېر‌چاپېره ټولې پړدې د مهينې لټې نه جوړې وې. ۱۷د ستنو خپې د زېړو نه جوړې کړے شوې وې اؤ د دې کُنډې، سيخُونه اؤ د ستنو د پاسه سرُونه د سپينو زرو نه جوړ وُو. د دربار ګېر‌چاپېره ټولې ستنې د سپينو زرو سيخُونو سره نښلولے شوې وې. ۱۸د دربار د دروازې پړده د مهينې لټې نه جوړه وه چې د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ د سُور رنګ وړۍ نه تياره شوې وه. اؤ په ګُلکارۍ ښائسته کړے شوې وه. دا د دربار د پړدو په شان، لس ګزه اُوږده اؤ دوه نيم ګزه اُوچته وه. ۱۹دا د څلورو ستنو اؤ د زېړو څلورو خپو په ذريعه ټينګه کړے شوې وه، کُنډې، د ستنو پاسنى سرُونه اؤ سيخُونه يې د سپينو زرو نه جوړ وُو. ۲۰د خېمې اؤ د دربار د پاره ګېر‌چاپېره ټول موږى د زېړو نه جوړ شوى وُو.

د مالِک خُدائ د حضُور خېمې سامان

۲۱دا د هغه څيزُونو تفصيل دے کُوم چې د مالِک خُدائ د حضُور په خېمه کښې اِستعمال شوې وو، چرته چې د کاڼو هغه دوه تختې ساتلے شوې وې چې لس حُکمونه ورباندې ليکلے شوى وُو. د تفصيل د تيارولو حُکم مُوسىٰ ورکړے وو اؤ د دې کار د پاره د ليويانو مشر اِتمر وو چې د هارُون اِمام زوئ وو. ۲۲د يهُوداه د قبيلې، بضلى‌اېل، چې د اورى زوئ اؤ د حُور نمسے وو، هغه هر څۀ جوړ کړل چې مالِک خُدائ حُکم کړے وو. ۲۳د هغۀ مدد کوُونکے، د دان د قبيلې اهلياب د اخيسمک زوئ وو، هغه زرګر وو، هغه ماهِر اؤ د مهينې لټې اؤ د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ د سُور رنګ وړۍ جوړُونکے هم وو. ۲۴مُقدسې خېمې د پاره مالِک خُدائ ته وقف شوى ټول سرۀ زر يو زر کيلو وُو، چې د منلے شوى معيار په مُطابق تَللے شوى وُو. ۲۵د بنى اِسرائيلو د مردم‌شمارۍ په وخت چې کُوم سپين زر راجمع شوى وُو، هغه درې زره څلور سوه اؤ دېرش کيلو وُو، ۲۶کُوم سړى چې په مردم‌شمارۍ کښې شامِل شوى وُو هر يو کس د منلے شوى معيار په مُطابق هغه مُقرر شوے قيمت ورکړو. په مردم‌شمارۍ کښې شامِل شوى سړى شپږ لاکهه درې زره پينځۀ سوه پنځوس وُو چې د هغوئ عُمر شل کاله يا د دې نه زيات وو. ۲۷درې زره اؤ څلور سوه کيلو سپين زر په کښې اِستعمال شوى وُو د مُقدسې خېمې د سلو خپو اؤ د پړدې د پاره، د هرې يوې خپې د پاره څلور دېرش کيلو اِستعمال شوى وُو. ۲۸د پاتې دېرش کيلو سپينو زرو نه بضلى‌اېل سيخُونه، د ستنو د پاره کُنډې اؤ د ستنو پاسنى سرُونه جوړ کړل. ۲۹کُوم زېړ چې مالِک خُدائ ته وقف شوى وُو هغه دوه زره څلور سوه اؤ پينځۀ ويشت کيلو وُو. ۳۰هغۀ د دې نه د مالِک خُدائ د حضُور خېمې د دروازې د پاره خپې، د زېړو قُربان‌ګاه سره د زېړو جالۍ اؤ د قُربان‌ګاه د پاره نور ټول سامان جوړ کړو، ۳۱د دربار ګېر‌چاپېره اؤ د دربار د دروازې د پاره خپې اؤ د خېمې د پاره اؤ ګېر‌چاپېره د دربار د پاره ټول موږى يې ترې نه جوړ کړل.