د هِجرت کِتاب

اوه دېرشم باب

د تړون صندُوق جوړول

د هِجرت کِتاب ۲۵ :  ۱۰‏-۲۲

۱بضلى‌اېل د کيکر د لرګى نه د تړون صندُوق جوړ کړو، چې پينځۀ څلوېښت اِنچې اُوږد وو اؤ اووۀ ويشت اِنچې پلن اؤ اووۀ ويشت اِنچې لوړ وو. ۲دننه اؤ بهر يې ورباندې د سُوچه سرو زرو پترى وخېژول اؤ ګېر‌چاپېره يې ترې نه د سرو زرو غاړه شان تاؤ کړه. ۳هغۀ ورله د وړلو د پاره څلور د سرو زرو کَړۍ جوړې کړې اؤ دا يې ورله په څلور خپو پورې ولګولې، چې دوه کَړۍ په يو خوا وې اؤ دوه په بل خوا وې. ۴د وړلو د پاره يې ورله د کيکر د لرګى بازوګان جوړ کړل اؤ د سرو زرو پترى يې ورباندې وخېژول، ۵اؤ دا يې د تړون صندُوق په کړو کښې دواړو طرفُونو ته وردننه کړې. ۶هغۀ ورله د سُوچه سرو زرو يو د کفارې تخت جوړ کړو، چې پينځۀ څلوېښت اِنچې اُوږد وو اؤ اووۀ ويشت اِنچې پلن وو. ۷د ټکيدلے شوو سرو زرو نه يې دوه د وزرو والا مخلُوق جوړ کړل، ۸يو يې ورباندې په يو سر کښې اؤ بل يې په بل سر کښې جوړ کړو. هغۀ دا داسې جوړ کړل چې دواړه د صندُوق د کفارې د سر سره يو ځائ شول. ۹د وزرو والا مخلُوق د صندُوق د کفارې په تخت باندې يو بل ته مخامخ وُو اؤ خورو وزرو يې د صندُوق سر پټ کړے وو اؤ مخُونه يې لاندې وُو.

د مُقدسې ډوډۍ د پاره مېز جوړول

د هِجرت کِتاب ۲۵ :  ۲۳‏-۳۰

۱۰د کيکر د لرګى نه هغۀ يو مېز جوړ کړو، چې شپږ دېرش اِنچې اُوږد وو، اتلس اِنچې پلن اؤ اووۀ‌ويشت اِنچې لوړ وو. ۱۱په دې يې د سُوچه سرو زرو پترى وخېژول اؤ ګېر‌چاپېره يې ورله د سرو زرو غاړه شان تاؤ کړه. ۱۲ګېر‌چاپېره يې درې اِنچې پلنه يوه ژۍ ورله جوړه کړه اؤ د ژۍ نه ګېر‌چاپېره يې د سرو زرو غاړه تاؤ کړه. ۱۳د وړلو د پاره يې ورله د سرو زرو څلورګول کَړۍ جوړې کړې اؤ دا يې ورله په څلورو ګوټُونو کښې ولګولې، چرته چې خپې وې. ۱۴هغۀ دا کَړۍ د ژۍ سره نزدې ولګولې چې هغه بازوګان ونيسى چې د کُومو په ذريعه دا مېز وړلے شو. ۱۵دا بازوګان يې د کيکر د لرګى نه جوړ کړل اؤ په دې باندې يې د سرو زرو پترى وخېژول. ۱۶هغۀ د مېز د پاره د سُوچه سرو زرو نه دا لوښى جوړ کړل :  جامُونه، کاسې، رکېبۍ اؤ د څښلو نذرانو تويَولو د پاره منګى.

د ډيوټ جوړېدل

د هِجرت کِتاب ۲۵ :  ۳۱‏-۴۰

۱۷د سُوچه سرو زرو نه هغۀ ډيوټ جوړ کړو. د دې بېخ اؤ ډنډا يې د ټکېدلے شوو سرو زرو نه جوړه کړه، د دې د ښۀ ښکارېدلو ګلُونه، سره د غُوټو اؤ پاڼو، چې د دې سره يو ځائ شى. ۱۸د دې د اړخُونو نه شپږ څانګې وتلې وې، چې درې په يو طرف وې اؤ درې په بل طرف وې. ۱۹د دې شپږ واړو څانګو درې درې د ښۀ ښکارېدو ګلُونه وُو دا سره د غُوټو اؤ پاڼو د بادام د ګلُونو په شان جوړ وُو. ۲۰د ډيوټ د ډنډې د ښۀ ښکارېدو د پاره څلور ګلُونه وُو، دا سره د غُوټو اؤ پاڼو د بادام د ګلُونو په شان وُو. ۲۱د څانګو د دې درې جوړو د هرې يوې لاندې يوه غُوټۍ وه. ۲۲دا غُوټۍ، څانګې اؤ ډيوټ د ټکېدلے شوو سُوچه سرو زرو د يوې ټُکړې نه جوړ وُو. ۲۳د ډيوټ د پاره هغۀ اووۀ ډيوې جوړې کړې اؤ هغۀ ورله د سُوچه سرو زرو نه ايره پاکوُونکے چمټې اؤ مجمعې جوړې کړې. ۲۴هغۀ پينځۀ‌دېرش کيلو سُوچه سرۀ زر په ډيوټ اؤ د دې ټول سامان جوړولو کښې اِستعمال کړل.

د خوشبويۍ قُربان‌ګاه جوړېدل

د هِجرت کِتاب ۳۰ :  ۱‏-۵

۲۵د خوشبويۍ سوزولو د پاره هغۀ د کيکر د لرګى نه يوه قُربان‌ګاه جوړه کړه. دا څلور‌ګوټه وه، اتلس اِنچې اُوږده، اتلس اِنچې پلنه اؤ يو ګز اُوچته وه. څلور د ښکرو په شان ګوټُونه يې ورله جوړ کړى وُو چې د قُربان‌ګاه سره يو ځائ شوى وُو. ۲۶هغۀ د هغې په چت، څلورو طرفُونو اؤ د هغې د ښکرو په شان څيزُونو باندې د سُوچه سرو زرو پترى وخېژول اؤ ګېر‌چاپېره يې ترې نه د سرو زرو غاړه شان تاؤ کړه. ۲۷د هغې د پاره يې دوه د سرو زرو کَړۍ جوړې کړې اؤ لاندې يې دواړو طرفُونو ته د غاړې سره وتړلې چې هغه بازوګان ونيسى چې د کُومو په ذريعه دا وړلے شوه. ۲۸هغۀ دا بازوګان د کيکر د لرګى نه جوړې کړې اؤ په دې باندې يې د سرو زرو پترى وخېژول.

د غوړولو تېل اؤ خوشبوئى تيارول

د هِجرت کِتاب ۳۰ :  ۲۲‏-۳۸

۲۹هغۀ د غوړولو مُقدس تېل اؤ سُوچه خوشبوئى هم جوړه کړه، دا يې داسې مِلاؤ کړل لکه چې د عطرو والا دا کار کړے وى.