د هِجرت کِتاب

پنځه دېرشم باب

د سبت ورځ د پاره اصُول

۱بيا مُوسىٰ د بنى اِسرائيلو ټول قوم راغونډ کړو اؤ هغوئ ته يې ووئيل، ”تاسو به د مالِک خُدائ په دې حُکمُونو باندې عمل کوئ :  ۲د خپل کار د پاره ستاسو سره شپږ ورځې شته، خو اوومه د سبت مُقدسه ورځ يعنې د آرام ورځ ده، هغه ما مالِک خُدائ ته وقف شوې ده. هر څوک چې څۀ قِسم کار هم په هغه ورځ وکړى نو هغه دې ووژلے شى. ۳د سبت په ورځ په خپلو کورُونو کښې اور هم مۀ بلوئ.“

د مُقدسې خېمې د پاره سامان راجمع کېدل

د هِجرت کِتاب ۲۵ :  ۱‏-۹

۴مُوسىٰ د بنى اِسرائيلو ټول قوم ته ووئيل، ”مالِک خُدائ د دې حُکم کړے دے :  ۵مالِک خُدائ ته يوه نذرانه پېش کړئ. د چا زړۀ چې غواړى نو داسې څيزُونه په نذرانه کښې راوړلے شئ لکه سرۀ زر، سپين زر، يا زېړ، ۶مهينه لټه، د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ د سُور رنګ وړۍ، د چېلو د وړۍ نه جوړه شوې کپړا، ۷سره رنګ شوې د ګډو څرمن، ښه څرمن، د کيکر لرګى، ۸د ډيوو د پاره تېل، د غوړولو تېلو د پاره اؤ د خوشبويۍ د پاره مصالحې، ۹سُليمانى کاڼى اؤ نور قيمتى کاڼى چې د مشر اِمام په پېش بند اؤ د هغۀ د سينې جېب باندې ولګولے شى.

د مالِک خُدائ د حضُور خېمې د پاره سامان

د هِجرت کِتاب ۳۹ :  ۳۲‏-۴۳

۱۰د ستاسو ټول ماهِر خلق دې راشى اؤ هغه هر څۀ دې جوړ کړى د کُوم چې مالِک خُدائ حُکم درکړے دے :  ۱۱خېمه، د دې پړده اؤ د دې پاسنۍ پړده، د دې کُنډې، چوکاټُونه، د دې دُرشلې، ستنې اؤ د دې خپې، ۱۲د تړون صندُوق، د دې بازوګان، د دې د کفارې تخت اؤ هغه پړده چې ورباندې پټېږى، ۱۳مېز اؤ د هغې ټول سامان، خُدائ پاک ته پېش کړے شوې ډوډۍ، ۱۴د رڼا د پاره ډيوټ اؤ د دې ټول سامان، ډيوې سره د تېلو، ۱۵د خوشبويۍ سوزولو د پاره قُربان‌ګاه اؤ د دې بازوګان، د غوړولو تېل، د خوشبويۍ مصالحه، خېمې ته د ننوتلو دروازې د پاره پړده، ۱۶قُربان‌ګاه چې په کُومه باندې نذرانې سوزولے شى، ورسره د دې د زېړو جالۍ، د دې بازوګان اؤ د دې ټول سامان، د وينځلو د پاره ښانک اؤ د دې بېخ، ۱۷د دربار د پاره پړدې، د دې ستنې اؤ خپې، دربار ته د ننوتلو د پاره پړده، ۱۸د خېمې اؤ د دربار د پړدو د پاره موږى اؤ رسۍ، ۱۹اؤ د اِمامانو ښائسته لِباس چې په مُقدس ځائ کښې د خِدمت په وخت اغوستلے شى يعنې د هارُون اؤ د هغۀ د زامنو د پاره مُقدس لِباس چې د اِمامانو په توګه خِدمت کوى.“

د خلقو نذرانې راوړل

۲۰د بنى اِسرائيلو ټول قوم د مُوسىٰ د حضُور نه لاړو، ۲۱اؤ چې د چا زړۀ هم غوښتل نو هغوئ مالِک خُدائ ته يوه نذرانه راوړه چې د مالِک خُدائ د حضُور خېمه جوړه شى. هغوئ هغه هر څيز راوړو د کُوم چې په عِبادت کښې اؤ د اِمامانو د پاره مُقدس لِباس جوړولو کښې ضرُورت وو. ۲۲چې د چا زړۀ هم غوښتل، ټولو نرانو اؤ ښځو ښائسته ستنې، والۍ، ګوتې، امېلُونه اؤ د هر قِسم د سرو زرو کالى راوړل اؤ مالِک خُدائ ته يې وقف کړل. ۲۳هر يو کس چې د هغۀ سره مهينه لټه وه، د آسمانى رنګ، بانجانى، يا د سُور رنګ وړۍ، د چېلو د وړۍ نه جوړه کپړه، سره رنګ شوې د ګډو څرمن، يا ښه څرمن وه نو را يې وړل. ۲۴د هر چا هم چې د سپينو زرو يا د زېړو د پېش کولو وس وو نو هغوئ د مالِک خُدائ د پاره خپلې نذرانې راوړې اؤ چې د چا سره د کيکر لرګى وُو چې هغه د څۀ کار د پاره هم اِستعمالېدلے شو نو را يې وړل. ۲۵ټولو ماهِرو ښځو د مهينې لټې تار اؤ د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ د سُور رنګ وړۍ تار راوړلو چې هغوئ په خپله جوړ کړے وُو. ۲۶ټولو ماهِرو ښځو چې د هغوئ زړۀ غوښتل د چېلو د وړۍ نه جوړه کپړه يې هم راوړه. ۲۷مشرانو سُليمانى کاڼى اؤ نور قيمتى کاڼى راوړل چې په پېش بند اؤ د سينې په جېب يې ولګوى. ۲۸اؤ مصالحې اؤ د ډيوو د پاره تېل، د غوړولو تېل اؤ د خوشبويۍ مصالحې يې هم راوړې. ۲۹ټولو بنى اِسرائيلو، نرانو اؤ ښځو چې د چا زړۀ هم غوښتل مالِک خُدائ ته يې د هغه کار د پاره خپلې نذرانې راوړې چې مالِک خُدائ مُوسىٰ ته حُکم ورکړے وو.

د حضرت مُوسىٰ ماهِر کسان مُقررول

د هِجرت کِتاب ۳۱ :  ۱‏-۱۱

۳۰مُوسىٰ بنى اِسرائيلو ته ووئيل، ”مالِک خُدائ د يهُوداه د قبيلې بضلى‌اېل غوره کړے دے، چې د اورى زوئ اؤ د حُور نمسے دے. ۳۱هغه خُدائ پاک د خپل رُوح نه ډک کړے دے اؤ هغۀ له يې پوهه، هُنر اؤ د هر قِسم هُنر په کار کښې قابليت ورکړے دے. ۳۲د سرو زرو، سپينو زرو اؤ زېړو ښائسته کار کولو د پاره، ۳۳د قيمتى کاڼى پرې کولو اؤ تيارولو، د لرګى کار کولو، اؤ د هر قِسم د هُنر کار د پاره. ۳۴مالِک خُدائ هغۀ له اؤ د دان قبيلې، د اخيسمک زوئ اهلياب له هم دا قابليت ورکړے دے چې خپل د هُنر کارُونه نورو ته وښائى. ۳۵هغۀ هغوئ له په هر قِسم کار کښې مهارت ورکړے دے چې هغوئ د زرګرانو، د ماهِرانو اؤ د مهينې لټې، د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ د سُور رنګ وړۍ، اؤ د نورې کپړې د جوړونکى په توګه کار وکړى. هغوئ د هر قِسم کار مهارت لرُونکى کاريګران اؤ د نوو څيزُونو جوړولو اُستاذان دى.