د هِجرت کِتاب

اُووۀ ويشتم باب

قُربان‌ګاه

د هِجرت کِتاب ۳۸ :  ۱‏-۷

۱د کيکر لرګى نه يوه قُربان‌ګاه جوړه کړه. هغه به څلور‌ګوټه وى، چې اووۀ نيم فُټه اُوږده وى، اووۀ نيم فُټه پلنه اؤ څلور نيم فُټه لوړه وى. ۲د دې د پاره د څلورو ګوټُونو د پاسه د ښکرو په شان څيزُونه جوړ کړه چې د قُربان‌ګاه سره يو ځائ شى اؤ په دې هر څۀ باندې به د زېړو پترى وخېژولے شى. ۳د ايرو د لرې کولو د پاره لوښى، بېلچې، جامُونه، درې غاښى اؤ د ګرمې ايرې د پاره لُوښى جوړ کړه. دا ټول سامان د زېړو نه جوړ کړه. ۴اؤ تۀ د زېړو يوه جالۍ هم جوړه کړه اؤ د هغې په ګوټُونو باندې د وړلو د پاره څلور د زېړو کَړۍ ولګوه. ۵دا جالۍ د قُربان‌ګاه د ژۍ لاندې کېږده نو چې د قُربان‌ګاه مېنځ ته ورسېږى. ۶د وړلو د پاره د کيکر لرګى نه ورله بازوګان جوړ کړه اؤ د زېړو پترى ورباندې وخېژوه، ۷نو د قُربان‌ګاه دواړو طرفُونو ته چې کُومې کَړۍ دى په هغې کښې بازوګان ولګوه. ۸قُربان‌ګاه د تختو نه جوړه کړه اؤ تشه يې پرېږده، هم د هغې نقشې په مُطابق چې ما درته په غرۀ باندې ښودلې وه.

د مالِک خُدائ د حضُور خېمې دربار جوړېدل

د هِجرت کِتاب ۳۸ :  ۹‏-۲۰

۹د مهينې لټې د پړدو نه زما د حضُور خېمې د پاره دربار جوړ کړه چې د جنُوب طرف يې پنځوس ګزه اُوږد وى، ۱۰دا به د زېړو د شلو ستنو په ذريعه د زېړو په شلو خپو کښې، د سپينو زرو کُنډو اؤ د سپينو زرو سيخُونو په مدد سره ټينګولے شى. ۱۱د دربار شمال طرف ته دې هم دغه شان وکړے شى. ۱۲په نمرپرېواتۀ طرف به د لسو ستنو اؤ لسو خپو سره پينځۀ ويشت ګزه اُوږدې پړدې وى. ۱۳نَمرخاتۀ طرف به هم دربار پينځۀ ويشت ګزه اُوږد وى، چې هلته دروازه هم ده. ۱۴د دروازې په دواړه طرف د درې ستنو اؤ درې خپو سره اووۀ نيم ګزه پړدې به هم وى. ۱۶يواځې دروازې له دې لس ګزه اُوږده پړده وى چې د مهينې لټې نه جوړه وى چې د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ د سُور رنګ وړۍ نه تياره شوې وى اؤ په ګُلکارۍ باندې ښائسته کړے شوے وى. دا دې د څلورو ستنو اؤ څلورو خپو په ذريعه ټينګه کړے شى. ۱۷د دربار ګېر‌چاپېره ټولې ستنې به د سپينو زرو د سيخُونو سره نښلولے شى اؤ د هغې کُنډې به د سپينو زرو وى اؤ خپې به يې زېړو نه جوړولے شى. ۱۸دا دربار به پنځوس ګزه اُوږد وى اؤ پينځۀ ويشت ګزه پلن وى اؤ دوه نيم ګزه لوړ وى. د دې پړدې به د مهينې لټې نه اؤ خپې به يې د زېړو نه جوړې وى. ۱۹په خېمه کښې چې څومره سامان اِستعمالېږى اؤ د خېمې اؤ دربار د پاره ټول موږى به د زېړو نه جوړولے شى.

د ډيوې خيال ساتل

د ليويانو کِتاب ۲۴ :  ۱‏-۴

۲۰بنى اِسرائيلو له حُکم ورکړه چې د ډېوې د پاره د زيتُونو سُوچه تېل درله راوړى، چې دا هره شپه بله وساتلے شى. ۲۱هارُون اؤ د هغۀ زامن دې هغه ډيوه زما د حضُور په خېمه کښې د پړدې نه بهر ولګوى چې د تړون صندُوق ته مخامخ ده. دا به هلته زما په حضُور کښې د ماښام نه واخله تر سحره پورې بلېږى. بنى اِسرائيل اؤ د هغوئ اولاد به همېشه د پاره دا حُکم منى.