د هِجرت کِتاب

پنځويشتم باب

مُقدسه خېمه

د هِجرت کِتاب ۳۵ :  ۴‏-۹

۱مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل، ۲”بنى اِسرائيلو ته ووايه چې ما ته يوه نذرانه پېش کړى. چې څوک د زړۀ نه ما ته څۀ نذرانه پېش کول غواړى تۀ يې ترې نه اخله. ۳دا هغه نذرانې دى چې کُومې به ترې نه تۀ اخلې :  سرۀ زر، سپين زر اؤ زېړ، ۴مهينه لټه، د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ د سُور رنګ وړۍ، د چېلو د وړۍ کپړه، ۵سره رنګ شوې د ګډو څرمن، ښۀ څرمن، د کيکر لرګے، ۶د ډيوو د پاره تېل، د غوړولو د تېلو د پاره مصالحې اؤ د خوشبويۍ مصالحې، ۷سُليمانى کاڼى اؤ نور قيمتى کاڼى چې د مشر اِمام په مُقدس واسکټ باندې چې پېش بند ورته وائى اؤ د هغۀ د سينې جېب باندې ولګولے شى. ۸اؤ خلق به زما د پاره يوه مُقدسه خېمه جوړه کړى، نو زۀ به د هغوئ په مېنځ کښې اوسېږم. ۹دا مُقدسه خېمه اؤ د هغې ټول سامان د هغې نقشې په مُطابق جوړ کړئ. کُومه چې زۀ درته ښايم.

د تړون صندُوق

د هِجرت کِتاب ۳۷ :  ۱‏-۹

۱۰هغوئ به زما د پاره د کيکر د لرګى نه يو صندُوق جوړ کړى، چې پينځۀ‌څلوېښت اِنچې اُوږد وى، اووۀ‌ويشت اِنچې پلن اؤ اووۀ‌ويشت اِنچې لوړ وى. ۱۱دننه اؤ بهر ورباندې د سُوچه سرو زرو پترے وخېژوه اؤ د دې د سر نه ګېر‌چاپېره د سرو زرو غاړه شان تاؤ کړه. ۱۲وړلو د پاره ورله د سرو زرو څلور ګول کَړۍ جوړې کړه اؤ دا ورله په څلورو خپو پورې ولګوه، چې دوه کَړۍ يو خوا وى اؤ دوه بل خوا وى. ۱۳وړلو د پاره ورله د کيکر لرګى نه بازوګان جوړ کړه اؤ د سرو زرو پترى ورباندې وخېژوه ۱۴اؤ دا بازوګان د صندُوق د وړولو د پاره په کړو کښې دواړو طرفُونو ته وردننه کړه. ۱۵هغه بازوګان به په هغه کړو کښې پرېږدئ اؤ وباسئ به يې ترينه نه. ۱۶بيا د تړون په صندُوق کښې هغه د کاڼو دوه تختې کېږده کُومې چې زۀ درکوم، په کُومو باندې چې حُکمونه ليکلى دى. ۱۷د سُوچه سرو زرو يو سر ورله جوړ کړه چرته به چې کفاره ادا کېږى، چې پينځۀ څلوېښت اِنچې اُوږد وى اؤ اووۀ ويشت اِنچې پلن وى. ۱۸د ټکېدلو شوو سرو زرو نه دوه د وزرو والا مخلُوق ورله جوړ کړه، ۱۹يو ورباندې په يو سر کښې اؤ بل په بل سر کښې جوړ کړه نو چې دواړه د تړون صندُوق د کفارې د سر سره يوه ټُکړه شى. ۲۰د وزرو والا مخلُوق دې د تړون صندُوق د کفارې په تخت باندې يو بل ته مخامخ وى اؤ د هغوئ خورې وزرې دې د صندُوق د کفارې تخت پټ کړى اؤ مخُونه به يې لاندې وى. ۲۱د کاڼى چې کُومې دوه تختې زۀ درکوم هغه د تړون په صندُوق کښې کېږده اؤ هغه د کفارې تخت د صندُوق د پاسه کېږده. ۲۲زۀ به ستا سره هلته مُلاقات وکړم اؤ د دې دوه وزرو والا مخلُوق په مېنځ کښې چې د کفارې صندُوق د سر د پاسه دى زۀ به تا له د بنى اِسرائيلو د پاره خپل حُکمونه درکړم.

د پېش کېدُونکې ډوډۍ مېز

د هِجرت کِتاب ۳۷ :  ۱۰‏-۱۶

۲۳د کيکر لرګى نه يو مېز جوړ کړه، چې شپږ دېرش اِنچې اُوږد وى، اتلس اِنچې پلن اؤ اووۀ‌ويشت اِنچې لوړ وى. ۲۴په دې د سُوچه سرو زرو پترے وخېژوه اؤ د دې نه ګېر‌چاپېره د سرو زرو غاړه شان تاؤ کړه. ۲۵ګېر‌چاپېره درې اِنچې پلنه يوه ژۍ ورله جوړه کړه اؤ ژۍ نه ګېر‌چاپېره د سرو زرو غاړه تاؤ کړه. ۲۶د دې وړلو د پاره د سرو زرو څلور ګول کَړۍ جوړې کړه اؤ دا په هغه څلورو ګوټُونو کښې ولګوه، چرته چې خپې دى. ۲۷دا کَړۍ به د ژۍ سره نزدې ولګولے شى چې هغه بازوګان ونيسى چې د کُومو په ذريعه دا مېز وړلے شى. ۲۸دا بازوګان د کيکر لرګى نه جوړ کړه اؤ په دې باندې د سرو زرو پترى وخېژوه. ۲۹د سُوچه سرو زرو نه رکېبۍ اؤ لُوښى جوړ کړه اؤ دغه شان د نذرانو تويَولو د پاره منګى اؤ جامُونه هم جوړ کړه. ۳۰دا مېز به د تړون صندُوق په مخکښې کېښودلے شى اؤ ما ته پېش کړے شوې مُقدسه ډوډۍ به د همېشه د پاره په مېز پرته وى.

ډيوټ

د هِجرت کِتاب ۳۷ :  ۱۷‏-۲۴

۳۱د سُوچه سرو زرو نه يو ډيوټ جوړ کړه. د دې بېخ اؤ د دې ډنډا د ټکېدلے شوو سرو زرو نه جوړ کړه، د دې د ښۀ ښکارېدلو د پاره ګلُونه، سره د غُوټو اؤ پاڼو جوړ کړه، چې د دې سره يوه ټُکړه شى. ۳۲د ډيوټ د اړخُونو نه دې شپږ څانګې وتلې وى، چې درې په يو طرف وى اؤ درې په بل طرف وى. ۳۳د دې شپږ واړو څانګو به درې درې د ښۀ ښکارېدو ګلُونه وى، دا به سره د غُوټو اؤ پاڼو د بادام د ګلُونو په شان جوړ وى. ۳۴د ډيوټ د ډنډې به د ښۀ ښکارېدو څلور ګلُونه وى، دا به سره د غُوټو اؤ د پاڼو د بادام د ګلُونو په شان وى. ۳۵د دې درې واړو څانګو د هرې يوې لاندې به يوه غُوټۍ وى. ۳۶دا غوټۍ، څانګې اؤ دا ډيوټ به د ټکېدلے شوو سُوچه سرو زرو د يوې ټُکړې نه جوړ وى. ۳۷د ډيوټ د پاره اووۀ ډيوې جوړې کړه اؤ هغه داسې کېږده چې د ډيوټ مخامخ ځلېږى. ۳۸د هغې به ايره پاکوُونکې چمټې اؤ مجمعې د سُوچه سرو زرو وى. ۳۹پينځۀ‌دېرش کيلو سُوچه سرۀ زر په دې ډيوټ اؤ د دې په ټول سامان جوړولو کښې اِستعمال کړه. ۴۰ګوره چې دا د هغې نقشې په مُطابق جوړ کړې چې کُومه ما درته په غرۀ باندې ښودلې ده.“