د هِجرت کِتاب

څليريشتم باب

پوخ تړون کول

۱مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل، ”ما له غرۀ ته، تۀ اؤ هارُون، ندب، ابيهُو اؤ د اِسرائيليانو اؤيا مشران راوخېژئ، اؤ چې لږه فاصله پاتې وى نو تاسو ما ته سجده وکړئ. ۲صِرف تۀ ما له راشه اؤ هغه نور به ما له نزدې نۀ راځى. نور کسان به ستا سره غرۀ ته نۀ راخېژى.“ ۳مُوسىٰ راغلو اؤ خلقو ته يې د مالِک خُدائ ټولې خبرې اؤ ټول اصُول بيان کړل اؤ ټولو خلقو په يو آواز جواب ورکړو، ”څنګه چې مالِک خُدائ وئيلى دى نو مُونږ به هم هغه شان کوُو.“ ۴مُوسىٰ د مالِک خُدائ هغه ټولې خبرې وليکلې. بل سحر وختى د غرۀ په لمن کښې هغۀ يوه قُربان‌ګاه جوړه کړه اؤ د اِسرائيليانو د دولسو قبيلو په مُطابق يې د هرې يوې د پاره دولس تيږې ودرولې. ۵بيا هغۀ د بنى اِسرائيلو څۀ ځلمى مُقرر کړل اؤ هغوئ مالِک خُدائ ته سوزېدُونکې قُربانۍ اؤ څۀ څاروى د سلامتۍ قُربانۍ په توګه پېش کړل. ۶مُوسىٰ د ځناورو هغه نيمه وينه واخستله اؤ په ښانکُونو کښې يې واچوله، اؤ هغه نوره نيمه يې په قُربان‌ګاه وشيندله. ۷بيا هغۀ د تړون کِتاب راواخستلو اؤ حاضرو خلقو ته يې واورولو. هغوئ ووئيل، ”مُونږ به د مالِک خُدائ فرمانبردارى کوُو اؤ د هغۀ په ټولو خبرو به عمل کوُو.“ ۸بيا مُوسىٰ هغه وينه راواخستله چې په ښانکُونو کښې وه اؤ په خلقو يې وشيندله. هغۀ ووئيل، ”ګورئ! دا وينه د تړون د پوخوالى د پاره ده کُوم چې مالِک خُدائ ستاسو سره کړے دے چې کله هغۀ دا ټول حُکمونه درکول.“ ۹مُوسىٰ، هارُون، ندب، ابيهُو اؤ د اِسرائيليانو هغه اؤيا مشران غرۀ ته وختل. ۱۰اؤ هغه خُدائ پاک يې وليدلو چې اِسرائيليانو يې عِبادت کولو. د هغۀ د خپو لاندې لکه د آسمان په شان د ياقُوتو شين فرش وو. ۱۱د خُدائ پاک د لاس نه د بنى اِسرائيلو هغو مشرانو ته ضرر ونۀ رسېدلو، هغوئ خُدائ پاک وليدلو اؤ بيا هغوئ خوراک څښاک وکړو.

حضرت مُوسىٰ د سينا په غرۀ باندې

۱۲مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل، ”ما له غرۀ ته راوخېژه اؤ چې کله تۀ هلته يې نو زۀ به تا له د کاڼو دوه تختې درکړم چې په هغو باندې ما ټول اصُول اؤ حُکمونه ليکلى دى چې تۀ به دا خلقو ته بيانوى.“ ۱۳مُوسىٰ د خپل مدد کوُونکى يشوَع سره روان شو اؤ مُوسىٰ د خُدائ پاک غرۀ ته بره ختلو. ۱۴مُوسىٰ مشرانو ته ووئيل، ”تاسو مُونږ ته دلته تر هغه پورې اِنتظار کوئ چې مُونږ واپس نۀ يُو راغلى. هارُون اؤ حُور به ستاسو سره وى، اؤ کۀ د چا څۀ لانجه وى نو هغوئ له دې ورځى.“ ۱۵چې مُوسىٰ بره وختلو نو وريځې غر پټ کړو. ۱۶د مالِک خُدائ سپين جلال په غرۀ باندې خور شو. بنى اِسرائيلو ته د مالِک خُدائ جلال داسې ښکارېدو لکه چې د غرۀ په سر باندې اور بل وى. شپږ ورځې وريځې غر پټ کړے وو اؤ په اوومه ورځ مالِک خُدائ د وريځې د مېنځ نه مُوسىٰ ته آواز وکړو. ۱۸چې مُوسىٰ بره غرۀ ته ورختلو نو د وريځې مېنځ ته ورننوتلو اؤ څلوېښت ورځې اؤ څلوېښت شپې په غرۀ کښې ايسار شو.