د ګردان کِتاب

شپاړسم باب

د فسحې اختر

د هِجرت کِتاب ۱۲ :  ۱‏-۲۰

۱د ابيب په مياشت کښې د فسحې اختر کولو سره د مالِک خُدائ خپل خُدائ پاک درناوښت کوئ، دا هغه مياشت وه چې مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک تاسو د مِصر نه د شپې راوويستلئ. ۲د مالِک خُدائ خپل خُدائ پاک د فسحې اختر د قُربانۍ د پاره هلته خپل يو ګډ يا يو څاروے حلال کړئ کُوم ځائ چې هغۀ د خپل نُوم د درناوى د پاره خوښ کړے وى. ۳کله چې تاسو دا خوراک وخورئ، نو خمبيره شوې ډوډۍ به نۀ خورئ. اووۀ ورځې به تاسو پتيره ډوډۍ خورئ، هم هغه شان لکه څنګه چې تاسو د مِصر نه په تېزۍ سره راووتلئ. دا ډوډۍ خورئ اؤ د دې نُوم به د تکليفُونو ډوډۍ وى، چې تر کُومې پورې تاسو ژوندى يئ نو ستاسو به هغه ورځ ياده وى چې د مِصر وطن نه راوتلئ. ۴اووۀ ورځې به ستاسو په وطن کښې د هيچا په کور کښې خمبيره نۀ وى، اؤ د وړومبۍ ورځې په ماښام د حلال شوى ځناور غوښه به هم په هغه شپه خوړلے شى. ۵د فسحې د اختر ځناور د عِبادت په هغه يو ځائ کښې حلالوئ، د هغه وطن په بل يو ځائ کښې هم نۀ کُوم چې مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک يې تاسو له درکوى. تاسو داسې د نمرپرېواتو په وخت کښې کوئ، د ورځې په دې وخت کښې تاسو د مِصر نه ووتلئ. ۷غوښه ويشوئ اؤ د عِبادت په هغه يو ځائ کښې يې وخورئ، اؤ په ورپسې سحر واپس کور ته راشئ. ۸ورپسې شپږ ورځې به تاسو پتيره ډوډۍ خورئ اؤ په اوومه ورځ د مالِک خُدائ خپل خُدائ پاک د عِبادت د پاره راغونډ شئ اؤ په هغه ورځ کار مۀ کوئ.

د لَو کولو اختر

د هِجرت کِتاب ۳۴ :  ۲۲، د ليويانو کِتاب ۲۳ :  ۱۵‏-۲۱

۹چې تاسو د فصل رېبل شروع کړئ نو د هغه وخت نه اووۀ هفتې وشمېرئ، ۱۰اؤ بيا د مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک درناوى د پاره د لَو کولو اختر وکړئ، هغۀ چې کُوم برکت درکړے دے د هغې په مُطابق هغۀ ته يوه رضاکارانه نذرانه راوړئ. ۱۱د مالِک خُدائ په حضُور کښې تاسو سره د خپلو بچو، ستاسو نوکرانو، ليويانو، مُسافرو، يتيمانو اؤ د هغه کونډو سره خوشحاله شئ چې ستاسو په ښارُونو کښې اوسېږى. د عِبادت په هغه يو ځائ کښې هم دغه شان کوئ. ۱۲ګورئ چې په دې حُکمُونو باندې عمل وکړئ، دا خبره مۀ هېروئ چې تاسو په مِصر کښې غُلامان وئ.

د جُونګړو اختر

د ليويانو کِتاب ۲۳ :  ۳۳‏-۴۳

۱۳چې تاسو خپل ټول فصل راټول کړئ اؤ خپل ټول انګُور نچوړ کړئ، نو اووۀ ورځې د جُونګړو اختر کوئ. ۱۴تاسو د خپلو بچو سره، خپلو نوکرانو اؤ د ليويانو، مُسافرو، يتيمانو اؤ د هغه کونډو سره د دې نه خوند واخلئ چې ستاسو په ښارُونو کښې اوسېږى. ۱۵مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک چې کُوم ځائ خوښ کړے وى نو په هغه ځائ کښې اووۀ ورځې اختر وکړئ. خوشحاله اوسئ، ځکه چې مالِک خُدائ ستاسو فصل اؤ ستاسو کار له برکت ورکړے دے. ۱۶ستاسو د قوم ټول سړى به په کال کښې درې ځل د مالِک خُدائ عِبادت د پاره هغه يو ځائ ته راځى :  يعنې د فسحې اختر، د لَو کولو اختر اؤ د جُونګړو اختر په وخت. يو سړے به هم مالِک خُدائ له خالى لاسُونه نۀ راځى، ۱۷اؤ چې څومره يې وس وى، دا به د هغه برکت په مُطابق وى چې مالِک خُدائ خپل خُدائ پاک هغۀ له ورکړے وى.

قاضيان

۱۸په هر يو ښار کښې چې مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک يې درکوى په هغې کښې قاضيان اؤ نور آفسران مُقرر کړئ. دا سړى به د چا د طرفدارۍ نه بغېر فېصلې کوى. ۱۹هغوئ به په خپلو فېصلو کښې د بې اِنصافۍ نه کار نۀ اخلى، اؤ رشوت دې نۀ اخلى، ځکه چې رشوت هوښيار خلق ړندوى او د صادقانو په خبرو کښې چالاکى پيدا کوى. ۲۰همېشه عدل اؤ اِنصاف کوُونکى اوسئ، نو چې هغه وطن قبضه کړئ چې مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک يې تاسو له درکوى اؤ هلته اوسېږئ. ۲۱کله چې تاسو مالِک خُدائ خپل خُدائ پاک د پاره يوه قُربان‌ګاه جوړوئ، نو د هغې په څنګ کښې د لرګى د اشيرې بُت ستنه مۀ ودروئ. ۲۲اؤ د بُت پرستۍ د پاره د کاڼى ستنه مۀ ودروئ، مالِک خُدائ د دې څيزُونه نه نفرت کوى.