د بادشاهانو دويم کِتاب

اول باب

د الياس د اخزياه بادشاه سره مخالفت

۱د بنى اِسرائيلو بادشاه اخى‌اب د مرګ نه پس، د موآب مُلک د بنى اِسرائيلو خِلاف بغاوت وکړو. ۲په سامريه کښې د بنى اِسرائيلو بادشاه اخزياه د خپل محل د بره کوټې د کړکئ د جالۍ نه راپرېوتو او سخت زخمى شو. نو هغۀ پېغام وړُونکى ولېږل چې د عقرون په ښار کښې د فلستيانو د خُدائ بعل زبوب نه پوښتنه وکړى چې دے به روغ شى او که نه. ۳خو د مالِک خُدائ يوې فرِښتې الياس ته حُکم وکړو، چې هغه د تِشبى پېغمبر وو، چې دے لاړ شى او د اخزياه بادشاه پېغام وړُونکو سره مِلاو شى او تپوس ترې نه وکړى چې، ”تاسو د عقرون خُدائ بعل زبوب سره مشورې له ولې روان يئ؟ ځکه چې ستا خيال دا دے چې په بنى اِسرائيل کښې خُدائ نشته؟ ۴بادشاه ته ووايئ چې، مالِک خُدائ وائى چې تۀ به د کټ نه پا نۀ څې، او خامخا به مړ شې!“ الياس د مالِک خُدائ په حُکم عمل وکړو، ۵او پېغام وړُونکى بادشاه ته راواپس شول. هغۀ ترې نه تپوس وکړو، ”تاسو ولې واپس راغلئ؟“ ۶هغوئ ورته ووئيل، ”مونږ د يو سړى سره مِلاو شوُو چې هغۀ مونږ ته ووئيل چې واپس لاړ شئ او بادشاه نه تپوس وکړئ چې تا د عقرون خُدائ بعل زبوب سره د مشورې دپاره پېغام وړُونکى ولې لېږلى دى؟ ځکه چې ستا خيال دا دے چې په بنى اِسرائيلو کښې خُدائ نشته؟ تۀ به د کټ نه پا نۀ څې، او مړ به شې!“ ۷بادشاه ترې نه تپوس وکړو، ”هغه سړے څنګه ښکارېدو؟“ ۸هغوئ ورته ووئيل، ”د هغه سړى په وجود ډير وښتۀ چې د څرمنې په پټۍ باندې يې ملا تړلې وه.“ بادشاه ووئيل، ”هغه د تِشبى الياس دے!“ ۹بيا هغۀ د پنځوسو سړو سره يو آفسر ولېږلو چې الياس راولى. آفسر الياس پېدا کړو چې په يو غر باندې ناست وو او ورته يې ووئيل، ”د خُدائ پاک خِدمتګاره! بادشاه تا له حُکم درکوى چې لاندې راشه.“ ۱۰الياس ورته ووئيل، ”که زۀ د خُدائ پاک خِدمتګار يم، نو د آسمان نه دې اور راشى او تا او ستا سړى دې ووژنى!“ نو سمدستى اور راکُوز شو او آفسر او د هغۀ سړى يې ووژل. ۱۱بادشاه د پنځوسو سړو سره يو بل آفسر ورولېږلو چې هغه وروختلو او الياس ته يې ووئيل، ”د خُدائ پاک خِدمتګاره، بادشاه تا له حُکم درکوى چې فوراً لاندې راکُوز شه!“ ۱۲الياس ورته ووئيل، ”که زۀ د خُدائ پاک خِدمتګار يم، نو د آسمان نه دې اور راکُوز شى او تا او ستا سړى دې ووژنى!“ نو سمدستى اور راکُوز شو او آفسر او د هغۀ سړى يې ووژل. ۱۳بادشاه يو ځل بيا د پنځوسو سړو سره يو آفسر ورولېږلو. هغه غرۀ ته وختلو، هغه د الياس په مخکښې ټيټ شو او سوال زارى يې ورته وکړه چې، ”د خُدائ پاک خِدمتګاره، په ما او زما په سړو باندې رحم وکړه. زمونږ ژوند بچ کړه! ۱۴هغه نور دوه آفسران او د هغوئ سړى په آسمانى اور باندې وژلى شوى دى، خو په ما باندې رحم وکړه!“ ۱۵د مالِک خُدائ فرِښتې الياس ته ووئيل، ”د هغۀ سره لاړ شه او يرېږه مه.“ نو الياس د هغه آفسر سره بادشاه له لاړو ۱۶او بادشاه ته يې ووئيل، ”مالِک خُدائ داسې وائى چې تا ولې د عقرون خُدائ بعل زبوب نه تپوس دپاره پېغام وړُونکى لېږلى وُو؟ ستا څۀ خيال وو چې په بنى اِسرائيلو کښې خُدائ نشته؟ نو په دې وجه تۀ به روغ نۀ شې، او خامخا به مړ شې!“ ۱۷لکه څنګه چې مالِک خُدائ د الياس په ذريعه وئيلى وُو، اخزياه مړ شو. د اخزياه زامن نۀ وُو، نو د يهوداه بادشاه د يهوسفط زوئ يهورام د بادشاهۍ په دويم کال د اخزياه ورور يورام د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو. ۱۸اخزياه بادشاه چې نور هر څۀ هم کړى وُو هغه د بنى اِسرائيلو د بادشاهانو په تاريخ کښې ليکلے شوى دى.