د تاريخ دويم کِتاب

څلورم باب

د خُدائ پاک د کور سامان

(د بادشاهانو اول کِتاب ۷:_۲۳‏-۵۱)

۱د سليمان بادشاه يوه د زېړو قربان‌ګاه وه، کومه چې تقريباً لس ګزه اُوږده، لس ګزه پلنه او پينځۀ ګزه اُوچته وه. ۲هغۀ د زېړو يوه ګول ډيګۍ هم جوړه کړه چې تقريباً درې ګزه ډُوبه وه، مينځ يې پينځۀ ګزه وو او پينځلس ګزه غټه وه. ۳د ډيګۍ ګېرچاپېره په ټوله بهرنۍ څنډه باندې د يو بل دپاسه د ښائسته ښکارېدو دوه قطارونه وُو. د ښائسته ښکارېدو دا قطارونه د غوَيانو د بُتانو په شکل کښې وُو، چې دا ټول د پوره ډيګۍ سره يوه ټُکړه شوى وُو. ۴ډيګۍ د زېړو د دولسو غوَيو په شا باندې پرته وه چې د غوَيو مخُونه بهر وُو، چې په څلورو واړو طرفُونو باندې درې درې غوَيو مخونه اړولى وُو. ۵د ډيګۍ طرفُونه درې اِنچۍ غټ وُو. د دې څنډه د پيالۍ د څنډې په شان وه، چې د نيلوفر د ګل په شان ښکارېده. په ډيګۍ کښې تقريباً شپېته زره ليټره اوبۀ راتلې. ۶هغوئ لس ښانکُونه هم جوړ کړل، چې پينځۀ د خُدائ پاک د کور په جنوبى طرف باندې او پينځۀ په شمالى طرف باندې کېښودلے شول. دا د ځناورو د برخو په کنګالولو کښې اِستعمالېدل کوم چې د نذرانې په توګه سوزلے کېدل. په غټه ډيګۍ کښې اوبو د اِمامانو دپاره وې چې د وينځلو دپاره يې استعمالولې. ۷‏-۸د اصُولو په مطابق هغوئ لس د سرو زرو ډيوټ او لس مېزونه جوړ کړل او د خُدائ پاک د کور په لويه کوټه کښې يې کېښودل، چې په هر طرف باندې پينځۀ ډيوټ او پينځۀ مېزونه وُو. هغوئ سل د سرو زرو جامونه هم جوړ کړل. ۹هغوئ د اِمامانو دپاره يو دربار هم جوړ کړو او يو بهرنے لوئ دربار يې هم جوړ کړو. هغوئ دربار ته د ننوتلو دپاره دروازې هم جوړې کړې او دا دروازې يې په زېړو باندې پټې کړې. ۱۰ډيګۍ د خُدائ پاک د کور د نَمرخاتۀ جنوبى طرف ګوټ سره نزدې ايښے شوې وه. ۱۱‏-۱۶حُورام لوښى، بېلچۍ او جامونه هم جوړ کړل. هغۀ دا هر څۀ هغسې مکمل کړل چې څنګه يې د سليمان بادشاه سره وعده کړې وه چې د خُدائ پاک د کور دپاره به يې جوړوى: دوه ستنې، د ستنو دپاسه دوه د جامونو په شان تاجونه، په هر تاج باندې د زنځير د کَړو شکلونه، د زېړو څلور سوه انارونه چې د هر تاج نه ګېرچاپېره په دوو قطارونو کښې وُو، لس ګاډۍ، لس ښانکُونه، يوه ډيګۍ، دولس غوَيى چې ډيګۍ ورباندې پرته وه، لوښى، بېلچې او درې غاښى، د کاريګرو مشر حُورام دا هر څۀ د پړقېدونکو زېړو نه جوړ کړل، لکه څنګه چې سليمان بادشاه حُکم کړے وو، چې دا دې د مالِک خُدائ په کور کښې اِستعمال شى. ۱۷بادشاه دا هر څۀ د اُردن په مېدان کښې د سکات او صريده په مينځ کښې په بټۍ کښې جوړ کړى وُو. ۱۸دومره زيات سامان په کښې اِستعمال شوے وو چې هيچا هم د هغه زېړو ټول وزن معلوم نۀ کړو چې په دې کښې اِستعمال شوى وُو. ۱۹سليمان بادشاه د خُدائ پاک د کور دپاره د سرو زرو دا سامان هم جوړ کړے وو: قربان‌ګاه او خُدائ پاک ته د پېش کړے شوې روټۍ مېز، ۲۰ډيوټ او د ښو سرو زرو ډيوې چې د منصُوبې په مطابق د زيات مقدس ځائ ته مخامخ بلېدې، ۲۱د ګلونو ښائسته والے، ډيوې او چمټې، ۲۲د ډيوو سرپوښونه، جامونه، د خوشبويۍ لوښى او د بلو سکارو وړلو دپاره اِستعمالېدونکى لوښى. دا ټول څيزُونه د سوچه سرو زرو نه جوړ شوى وُو. د خُدائ پاک د کور بهرنۍ دروازې او د زيات مقدس ځائ دروازې په سرو زرو باندې پټې کړے شوې وې.